Sociale Veiligheid

STC De Rijnstreek is een vereniging waar volwassenen en jeugd gezamenlijk de schaats- en skatesport beoefenen. Iedereen moet met plezier kunnen sporten bij onze vereniging. Daarom moet er sprake zijn van een sociaal veilige omgeving binnen de vereniging, zonder ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Er zijn nu gelukkig geen signalen dat dit gebeurt. Toch vinden het bestuur en de KNSB het verstandig om het beleid van de vereniging m.b.t. sociale veiligheid duidelijk vast te leggen. Dat geeft houvast voor de leden. 

Bijgaande notitie gaat hierop in. Deze notitie is opgesteld in 2016, maar is nog steeds leidraad voor een gezond sociaalveiligheidsbeleid. De notitie beschrijft nog eens duidelijk wat ongewenst gedrag is. Ook geeft het weer wat we doen om te voorkomen dat dit ooit zou kunnen gebeuren.  

Allereerst staat in de notitie omschreven hoe je in contact kan komen met Petra Regtvoort, de vertrouwenscontact persoon van STC De Rijnstreek. Aanvullend is Stan Blaauw op de ijsbaan in Leiden laagdrempelig aanspreekbaar als er iets niet goed gaat op de baan of als er zorgen zijn. Daarnaast vraagt STC De Rijnstreek trainers en begeleiders om een verklaring omtrent goed gedrag (VOG) en hanteert de club een gedragscode voor de leden en voor de trainers en begeleiders.  

Een notitie is slechts papier; het bestuur hoopt dat de intentie van deze notitie stevig omarmd zal blijven worden en dat we elkaar ook op een positieve manier kunnen aanspreken als iets niet helemaal lekker loopt. 

Lees hier de (concept) notitie: Notitie Sociale Veiligheid versie augustus 2016 

Lees hier de gedragscode van STC De Rijnstreek: STC De Rijnstreek_gedragscode

De presentatie die aan alle trainers en later aan de ouders is gegeven kan je hier downloaden.