Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van STC de Rijnstreek, gevestigd te Alphen aan den Rijn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40446556. 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat we zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretaris@stcderijnstreek.nl.

In onderstaande informatie kunt u terugvinden met welk doel we persoonsgegevens van u verzamelen en welke persoonsgegevens we verzamelen.

Doeleinden
De vereniging registreert persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Het uitvoeren van het lidmaatschap
 • Administratieve handelingen voor het uitvoeren van het lidmaatschap
 • Overzicht deelname trainingen en wedstrijden
 • Inschrijven bij de door de club georganiseerde evenementen
 • Om informatie en nieuws van de vereniging en haar sporters te kunnen aanbieden via print, email en (social) media
 • Het verrichten en versturen van aankopen, zoals de door de vereniging aangeboden clubkleding
 • Lidmaatschap KNSB, District Sassenheim en gewest Zuid-Holland van de KNSB

Soort persoonsgegevens
Om de doelen van de vereniging te bewerkstelligen, bewaren wij onderstaande persoonsgegevens:

 • Lidnummer STC De Rijnstreek
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Soort lid
 • Discipline
 • Abonnementsnummer en kaartnummer (Den Haag)
 • KNSB Nummer
 • Gegevens kleding

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden uit de actieve ledenadministratie verwijderd 2 jaar na opzegging van uw lidmaatschap. Ter benadering na beëindiging lidmaatschap, bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis worden na toestemming voornaam, naam, telefoonnummer en E-mail adres bewaard tot intrekking toestemming.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het lidmaatschap, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In bovenstaande informatie treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. 

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 Gebruik beeldmateriaal en publicatie

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij graag kunnen informeren over de vereniging en haar activiteiten. Ook willen we aankondigingen van deelname aan wedstrijden, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op onze (mobiele) website, onze eigen mobiele apps en de sociale media kanalen van de vereniging plaatsen. Het betreft dan altijd gegevens van u in relatie tot de activiteiten in verenigingsverband. Hiervoor zullen wij u toestemming vragen. 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 Links naar andere websites

De website bevat links naar andere websites . Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid wanneer noodzakelijk aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging u informeren.

 Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:  

 Verantwoordelijke:Wilfred Valentijn 
 E-mail:  secretaris@stcderijnstreek.nl 
 Telefoonnummer:06 23563280 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.