Beleidsplan

Beleid Schaatsvereniging De Rijnstreek

Inleiding
SchaatsTrainingsCentrum De Rijnsteek is een zelfstandige club en aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaats Bond (KNSB). Daarnaast is STC De Rijnstreek onderdeel van de Omni-vereniging Avanti. Omni-vereniging Avanti behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bij haar aangesloten subverenigingen Wielervereniging Avanti, Toerclub Avanti, Triathlonclub Alphen aan den Rijn en SchaatsTrainingsCentrum De Rijnstreek.

STC De Rijnstreek is opgericht in 1956. In dat jaar sloegen de Alphense ijsclubs Gouwsluis en ‘s – Molenaar de handen in een. Daarnaast heeft De Rijnstreek ook gedurende jaren een regiofunktie gehad voor de omliggende ijsclubs. In de jaren 60 van de vorige eeuw ging een groep Alphense schaatsers met een bus van de firma Verhoef uit Nieuwerbrug naar de Jaap Eden ijsbaan in Amsterdam. In 2003 is De Rijnstreek overgestapt naar de ijsbaan de Uithof in Den Haag waar de jeugdleden en senioren vandaag de dag nog altijd schaatsen.

Op dit moment heeft STC De Rijnstreek zo’n 200 leden. De rode draad van de vereniging is gezelligheid met elkaar, plezier in het schaatsen en respect voor elkaar. Er is een trainingsprogramma voor de jongste jeugd(6 – 12 jaar), jeugd (13 – 18 jaar) en volwassenen. STC de Rijnstreek is een actieve club met verschillende evenementen als clubkampioenschappen, een trainingsweekend voor de jeugd, droogrtrainen en skeeleren in de zomermaanden en “zomer”schaatsen in Thialf.

Bijna alle informatie over onze club is te vinden op deze website. Het beleid zoals de schaatsvereniging De Rijnstreek voor ogen heeft, wordt in dit beleidsplan nader toegelicht. Wij wensen u veel leesplezier.


Bestuur en organisatie
De besturing van schaatsvereniging STC De Rijnstreek is de verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur dat bestaat uit een aantal (4) vrijwilligers en bestaat uit de volgende functies: voorzitter, penningmeester, secretaris en sponsoring/PR. Door de inzet van veel vrijwilligers, zowel leden als ouders van leden worden de belangrijkste werkzaamheden uitgevoerd. Denk hierbij aan het opstellen van een rijschema voor de jeugd die in Den Haag trainen en het organiseren van de clubkampioenschappen.

Commissie(s)

De Rijnstreek kent op dit moment de volgende commissies.

 • De commissie Den Haag:
  Deze commissie is onder meer verantwoordelijk voor de organisatie van het jaarlijks trainingsweekend (november) in Thialf.
 • De commissie Leiden:
  Deze commissie organiseert de activiteiten die betrekking hebben op het jeugdschaatsen in Leiden.

 

Missie

Schaatsvereniging De Rijnstreek wil in staat zijn om de schaatssport aan te bieden voor de bewoners van de gemeente Alphen aan den Rijn en omgeving, voor jong en oud. De Rijnstreek heeft plezier hoog in het vaandel staan. De Rijnstreek doet dit in de praktijk met enthousiasme en op een respectvolle manier.

 

Visie
Schaatsvereniging De Rijnstreek beoogt dat haar leden de schaatssport op een plezierige manier kunnen beoefenen waarbij de overdracht van schaatstechniek aan de leden de juiste aandacht krijgt. Plezier, respect en prestatie naar vermogen zijn de kernwoorden

 

Hoe willen we dat bereiken?

 

Doelstellingen
Het Beleidsplan van schaatsvereniging De Rijnstreek omvat het plan voor de periode 2014 – 2017. Uitgangspunt van het bestuur is een financieel gezonde vereniging, waar plezier, sportiviteit en competitie hand in hand gaan. De doelstellingen zijn onderstaand verwoord: 

 • Het bieden van de mogelijkheid om te kunnen starten met de schaatssport
 • Het aanbieden om recreatief de schaatssport te beoefenen
 • Het aanbieden van de mogelijkheid om competitief te schaatsen
 • Het bieden van extra uitdaging en trainingsmogelijkheden voor talenten die graag willen doorgroeien
 • Het verder ontwikkelen van inline-skate mogelijkheden
 • Het professionaliseren van het sponsorbeleid. Op dit moment ontvangt De Rijnstreek nog geen sponsorinkomsten. Het bestuur beoogt vanaf 2014 een aantal sponsors aan te trekken. De hiertoe opgestelde brief is toegevoegd als bijlage

  Een manier om bovenstaande doelen te bereiken is het samenwerkingsverband zoals is opgestart met schaatsvereniging Koudekerk aan den Rijn. Daarnaast wordt de website van STC De Rijnstreek actief gebruikt met nieuws, wedstrijdverslagen en andere feiten. Dit enthousiasmeert en zorgt voor positivisme in de vereniging.

 

Sponsoring en PR beleid
Zoals reeds vermeld tracht het bestuur sponsoring en PR meer structuur te geven. Dit seizoen zijn de banden met de lokale pers aangehaald wat heeft geresulteerd in aandacht voor de activiteiten en prestaties van STC De Rijnstreek. De taken van de verantwoordelijke voor sponsoring en PR zouden als volgt geformuleerd kunnen worden:

 •  Het formuleren van een beleid voor sponsoring en PR
 • Het opstellen van een plan voor bovengenoemde zaken
 • Het op de hoogte houden van het Algemeen bestuur
 • Het onderhouden van contacten met sponsors en pers
 • Het waarborgen van goede (contractuele) afspraken met sponsors

Technisch beleid
Het technisch beleid krijgt steeds meer aandacht en dit leidt tot meer structuur in trainingsaanpak voor de jeugdleden en opleiding van de trainersstaf. De Rijnstreek heeft de volgende doelstellingen voor het technisch beleid:

Het vaardigheidspaspoort voor de jongste jeugd waar aandacht is voor plezier, en verbetering van de schaatstechniek. Het vaardigheidspaspoort geeft een objectief beeld van de ontwikkeling op schaatsgebied van de jongste jeugd. Het vaardigheidspaspoort onderscheidt een zevental niveaus van het “ijsvrij” worden tot “wedstrijdstart”. In eerste instantie is de indeling van kinderen in groepen gebaseerd op basis van leeftijd; allengs wordt meer en meer gekeken naar niveau van schaatsvaardigheid.
Het technisch beleid voor de jeugd (12 – 18 jaar) is erop gericht om de de kwaliteit van de schaatstechniek zo hoog mogelijk te krijgen, gegeven de kwaliteit van elk individu. Daar waar de jeugd kiest voor wedstrijden zal er gestreefd worden om elk individu zo goed mogelijk te laten presteren. Dit impliceert oa dat bij elke wedstrijd een trainer aanwezig zal zijn om de jeugd te begeleiden tijdens de wedstrijd. De teamindeling is op basis van niveau van schaatsvaardigheid. Daarnaast is het bestuur van mening dat in het kader van talentontwikkeling er voor het volgend seizoen meer structuur moet worden gegeven aan wedstrijdschaatsers (talenten)in de vorm van meer “ijstraining” en “droogtraining”. In de zomermaanden wordt er twee keer in de week getraind (skeeleren en droogtraining). Het is wellicht overbodig om te vermelden dat plezier hoog in het vaandel blijft staan.
Op dit moment wordt een aantal trainers opgeleid om het niveau van de trainingen te verbeteren en te verhogen. Om structureel het niveau van trainingen te verhogen is het gewenst om vanuit de visie op te leiden en te inspireren. Het is van belang dat dit beoogde trainingsbeleid wordt doorgevoerd in de gehele vereniging (van jongste jeugd tot senioren)

 

Financieel beleid
Doelstellingen nader in te vullen

 

Trainingen
Zie de trainingen pagina op de website hier.