post

Van Aar en Amstel naar Sassenheim

DistrictSassenheim

Zolang wij ons heugen zijn we als schaatsvereniging verbonden geweest aan het district Aar en Amstel waaronder ook Leimuiden, Ter Aar, Nieuwkoop, Kudelstaart en Rijsenhout vallen.

Samen met hen hebben we jarenlang met name voor het Jeugdschaatsen goede contacten gehad en voor de kinderen het schaatsen in Leiden mogelijk gemaakt.
Met daarbij de jaarlijkse evenementen zoals Sinterklaas, districtskampioenschappen en wedstrijden in Haarlem.

Naar mate vanuit de KNSB de berichten kwamen dat de structuur binnen de trainingsorganisatie zou gaan veranderen in verschillende RTC’s, (Regionaal Training’s Centrum), rees bij het bestuur de vraag hoe wij binnen die structuur zouden vallen en of het voor onze vereniging dan niet beter zou zijn ons aan te sluiten bij District Sassenheim. Ook vanuit het District Sassenheim kwam deze vraag. We hadden immers al de nodige activiteiten ontwikkeld in samenwerking met een aantal verenigingen uit dit district zoals Koudekerk en Leiderdorp.

Na alle voor- en nadelen op een rijtje te hebben gezet was het al snel duidelijk dat aansluiten bij Sassenheim ons meer mogelijkheden zou geven voor onze enthousiaste leden. Trainingsmogelijkheden en doorgroei naar hogere niveaus via onder andere de districtsselectie. Het bestuur van Aar en Amstel begreep onze keuze en we hebben na goed overleg onze bestuurlijke en financiële overeenkomsten afgehandeld om ons officieel aan te kunnen sluiten bij het District Sassenheim. Een nieuwe weg en nieuwe kansen die passen bij de ontwikkeling van onze vereniging.

Al vanaf de start van het schaatsseizoen is er in deze combinatie gewerkt en getraind. Voor het schaatsen in Den Haag en Leiden op zaterdag zal er niets veranderen. Dit kunnen we gewoon lekker blijven doen zoals het voor onze vereniging vertrouwd is. De verdere inbedding in de organisatie van het district zal de komende tijd geleidelijk worden gedaan. Wel kunnen er nu al extra uren worden geschaatst in Leiden en doen we mee met de verschillende wedstrijden van het district. En wat betreft de doorgroei. Sinds begin dit jaar hebben we al twee leden die in de districtsselectie meedoen: Swen Kleijbeuker en Jade Holborough-Kerkvliet. Van hen zullen we zeker nog meer horen.

Mocht je naar aanleiding van dit bericht nog vragen- of opmerkingen hebben spreek dan één van de bestuursleden aan op de schaatsbaan of via de contactgegevens op onze contact-pagina.

Riëtte Smorenburg.

Voorzitter STC de Rijnstreek


 

post

De voorzitter gaat er weer even voor zitten

Riette Smorenburg

Daar zit ik dan. Op het bankje, lekker buiten, genietend van de heerlijke nazomer. Nou ja, nazomer, zeg nog maar gerust zomer met 23 graden.

Mensen op de fiets in korte broek en zonder jas. Maar toch… de spinnen rukken op, de bladeren verliezen hun kleur en bovenal de vraag, “mam wil je mijn schaatsen vast even slijpen?” , brengen me tot het besef dat het bijna weer zo ver is. We gaan weer lekker schaatsen!

Zaterdag starten we alweer in Leiden en daarna volgt Den Haag.

Dit betekent ook dat het zomerseizoen is afgelopen. Er is hard gewerkt en er zijn mooie tijden bij de skeelerwedstrijden behaald. Iedereen gefeliciteerd hiermee. En natuurlijk grote dank aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet om dit zomerseizoen weer mogelijk te maken.

Natuurlijk zijn er al de nodige vergaderingen voor het schaatsseizoen geweest en zijn de trainingsgroepen ingedeeld. 5 oktober is er nog een kick-off gepland voor de leden van Den Haag en komen we bij elkaar om de notitie Sociale Veiligheid te presenteren.

Kortom we zijn er klaar voor. Ik hoop dat iedereen er weer zin in heeft en wens jullie allemaal een mooi respectvol en sportief schaatsseizoen.
Met het plezier in de schaatssport voorop.

Met sportieve groet

Riëtte Smorenburg


 

post

Vertrouwenscontactpersoon STC De Rijnstreek

Petra Regtvoort

Zoals eerder in een nieuwsbrief naar voren kwam heeft STC De Rijnstreek een aantal maatregelen genomen om een sociaal veilige omgeving binnen de vereniging nog beter te kunnen waarborgen. Op de website kunt u er alles over lezen. Het instellen van een Vertrouwens Contact Persoon (VCP) in de persoon van Petra Regtvoort is zo’n maatregel. Hieronder zal Petra zich voorstellen.

Mijn naam is Petra Regtvoort. Ik ben getrouwd en moeder van 2 volwassen kinderen.

Ik werk als Verpleegkundig Specialist in een verpleeghuis in Den Haag.
Ons hele gezin heeft geschaatst bij de STC de Rijnstreek. Momenteel ben ik nog de enige van de familie die lid is.

 Een aantal jaren ben ik bestuurslid geweest en was ik schaatsbegeleider bij de jeugd in Leiden. Ook al ben ik geen actief schaatser meer, voel ik mij nog wel betrokken bij de vereniging.

 Het bestuur heeft mij nu gevraagd om vertrouwenscontactpersoon te zijn voor de vereniging. Dit is een nieuwe functie. Ieder lid, senior of jeugdlid of ouder van een jeugdlid, maar ook trainers en begeleiders kunnen een beroep op mij doen.

Als iemand zich onprettig, onveilig, gepest en/of onheus bejegend wordt of last heeft van bv seksuele intimidatie kan daar een melding van maken bij mij. Dit kan per mail of telefonisch. Er zal vervolgens een gesprek plaats vinden op een locatie. Mijn functie is onafhankelijk van het bestuur.

De meldingen kunnen anoniem worden gedaan, maar bij voorkeur op naam. Van deze melding ben ik verplicht om het bestuur op de hoogte te stellen. Ik ben niet verplicht de naam door te geven. De persoon kan zelf vervolgens in samenspraak met mij de melding bij het bestuur doen. Het is ook mogelijk dat de melding wordt gedaan aan een vertrouwenspersoon bij NOC-NSF. Dit kan afhankelijk zijn van het soort melding.

Al deze mogelijkheden kunnen worden besproken in een persoonlijk gesprek.

Natuurlijk hoop ik dat iedereen met plezier en met respect voor elkaar samen wil sporten. Maar mocht er toch iets zijn waarvan men denkt “Ik voel mij hier niet lekker bij”, dan hoop ik dat men dit meldt bij mij, zodat wij een vereniging kunnen zijn, waar men respect heeft voor elkaar en met veel plezier samen aan het sporten is.

Mijn contactgegevens zijn : 

E-mail:vertrouwenscontactSTC@gmail.com en
Tel.: 06-39204745


 

post

Notitie sociale veiligheid

Sociale Veiligheid

STC De Rijnstreek is een vereniging waar volwassenen en jeugd gezamenlijk de schaats- en skatesport beoefenen. Iedereen moet met plezier kunnen sporten bij onze vereniging. Daarom moet er sprake zijn van een sociaal veilige omgeving binnen de vereniging, zonder ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Er zijn nu gelukkig geen signalen dat dit gebeurt. Toch vinden het bestuur en de KNSB het verstandig om het beleid van de vereniging m.b.t. sociale veiligheid duidelijk vast te leggen. Dat geeft nog meer houvast voor de leden.

Bijgaande notitie gaat hierop in. Het beschrijft nog eens duidelijk wat ongewenst gedrag is. Ook geeft het weer wat we gaan doen om te voorkomen dat dit ooit zou kunnen gebeuren. De drie belangrijkste maatregelen zijn het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon vanaf augustus 2016 nl. Petra Regtvoort, het invoeren een verklaring omtrent gedrag (VOG) voor trainers en begeleiders, en het instellen van een gedragscode voor alle leden inclusief de trainers/begeleiders.

De komende maanden zullen de VOG en de gedragscode stapsgewijs worden ingevoerd. Daar wordt u apart over geïnformeerd. In september zal in twee bijeenkomsten met schaatsers (Den Haag) en trainers/begeleiders dit onderwerp verder worden uitgelegd en besproken. Een notitie is slechts papier; het bestuur hoopt dat de intentie van deze notitie stevig omarmd zal worden en dat we elkaar ook op een positieve manier kunnen aanspreken als iets niet helemaal lekker loopt.

Lees hier de (concept) notitie: Notitie Soclale Veilgheid versie augustus 2016

De presentatie die aan alle trainers en later aan de ouders is gegeven kan je hier downloaden.


 

post

Voorzitter gaat er even voor zitten

Riette Smorenburg

Een goede oude gewoonte in ere herstellen.

Daar waar we vroeger in het clubblad een stukje van de voorzitter tegen kwamen is dat met de komst van de website en de nieuwsbrief achterwege gebleven. zo gaat dat, maar waarom niet eigenlijk? Dus ben ik er even voor gaan zitten. Met enige regelmaat zal ik wat van me laten horen in de nieuwsbrief. En met een mooier onderwerp als waar we nu naar toewerken en gaan vieren kan ik niet beginnen. Het 60 jarig bestaan van onze vereniging STC de Rijnstreek.

Zoals iedereen wellicht op de site al eens gelezen heeft is de club opgericht op 6 juli 1956 en is deze voortgekomen uit de ijsclubs uit Alphen aan den Rijn en een afvaardiging van de Molenbrugse ijsclub “De Toekomst” te Bodegraven. In 1962 sloot de vereniging zich aan bij de N.V.B.H.S. de Nederlandse Vereniging tot Bevordering van het Hardrijden op de Schaats. Vijf jaar later sloten we ons onder de naam STC De Rijnstreek aan bij de KNSB.

Het zal ongeveer 40 jaar geleden zijn dat we ons ook aansloten bij de OMNI vereniging Avanti. En ook nu zijn er weer nieuwe samenwerkingsvormen in ontwikkeling. Altijd om de leden zoveel mogelijk kansen te bieden zich te ontwikkelen in hun sport. Of de sport op een uitdagende recreatieve manier te beleven. Altijd heeft plezier hoog in het vaandel gestaan. Dat is de basis.

Leden kwamen en gingen zoals dat gaat. Met wachtlijsten voor de kinderen tot, er kunnen er wel meer bij. Van een paar jeugdleden tot een fantastische groep die sinds zo’n 10 jaar in Den Haag trainen. En ook bij de senioren die 20 jaar geleden nog bijna allemaal in Amsterdam trainden heb je enige schommeling. Waar vroeger in de zomer ook werd getraind aan het strand. trekken we nu de skeelers aan of stappen we op de fiets.

Wat altijd is gebleven is het enthousiasme voor de vereniging en de sport. Het heeft dan ook tot een groot aantal zeer trouwe leden geleid. Waarvan vele ooit of nog steeds hun steentje hebben bijgedragen, de club te laten bloeien en voortbestaan. Zonder hen geen verleden en zonder jullie geen toekomst. Dit moet gevierd worden !!!!! En zoals je weet gaat dat 18 juni gebeuren. FEEST.

Laten we er met z’n allen een mooie dag van gaan maken. Er is een leuk programma gemaakt dus voor ieder wat wils. Geef je op! https://docs.google.com/forms/d/1TpyJfTX3bAdrD3C0XgMnYUuyfUfjE9xK37YqagA7FLo/viewform?usp=send_form

Spreek met elkaar af om te gaan. Ik hoop op een groot feest dat we met zijn allen zullen vieren.

Helaas hebben we niet meer alle adressen van oud-leden. Toch zou het fantastisch zijn als we hen kunnen uitnodigen. Dus graaf in je geheugen en ken je mensen die ooit lid geweest zijn. Geef deze namen door met het liefst telefoonnr. adres, emailadres.

Voor iedereen GEFELICITEERD met jullie club. Tot 18 juni.

Riëtte Smorenburg
Voorzitter STC de Rijnstreek


 

post

De Rijnstreekers passen nieuw clubtenue

Eindelijk is het zover; STC De Rijnstreek heeft gekozen voor een clubtenue! Afgelopen woensdag hebben veel leden van de Rijnstreek hebben hun nieuwe clubtenue gepast.

Het is al vele jaren een onderwerp van gesprek, maar in de afgelopen maanden heeft het bestuur met een aantal leden hard gewerkt om een keus te maken voor het nieuwe clubtenue van De Rijnstreek. Afgelopen woensdag hebben veel leden na de training het tenue gepast. De fris blauwe kleuren van ons nieuwe tenue vallen zeker in de smaak en zullen de schaatsbaan in Leiden en Den Haag extra glans geven.  

kledingpassen2013-1  
 kledingpassen2013-2