post

Diplomaschaatsen Leiden 2017 11 februari

Schaatsdiploma

Degenen die al langer bij onze pupillen in Leiden schaatsen zijn gewend dat we jaarlijks rond begin februari de verschillende proeven van het diplomaschaatsen afnemen.

Inmiddels zijn we officieel overgegaan op de schaatsvaardigheidspaspoorten. Omdat we echter altijd veel positieve feedback krijgen ten aanzien van de diploma’s zullen we dit jaar ook nog het diplomaschaatsen uitvoeren.

Het ging altijd om drie proeven:

  1. Slalomproef (zo snel mogelijk 45 meter en 45 meter terug slalommen om pionnen die op een onderlinge afstand van 5 meter staan)
  2. Start/remproef (zo snel mogelijk een traject van 90 meter afleggen; dit traject bestaat uit: 40 meter heen, dan zo snel mogelijk omkeren, dan 45 meter terug, opnieuw zo snel mogelijk omkeren en tenslotte de laatste 5 meter terug naar de lijn waar je gestart bent.
  3. Uithoudingsproef (zonder pauze een aantal rondjes rijden; het aantal rondjes was daarbij afhankelijk van de tijden die bij de andere twee proeven werden behaald. 

Hiertoe laten we alle kinderen op zaterdag 11 februari a.s. zowel de slalomproef als de start/remproef afleggen. De uithoudingsproef vervalt ; alle kinderen hebben al deelgenomen of kunnen deelnemen aan de toertocht in december en bovendien hebben we in alle jaren dat we dit doen nog nooit meegemaakt dat een kind zakte op de uithoudingstest.

Neem waar mogelijk met uw kind onderstaande schets van het parcours nog eens door. (klik om te vergroten)

StartenRemenSlalom

Bij de start- en remproef is het vooral belangrijk dat kinderen:

  • De tweede bocht maken aan het einde. Dus niet denken dat ze dan klaar zijn!
  • Door schaatsen OVER de finish. Dus niet remmen…. dat kost immers tijd!

Het is belangrijk dat alle kinderen die een diploma willen halen op 11 februari aanwezig zijn. We zullen direct om 16:30 uur starten. Het lesschema laat het helaas niet toe de proef in te halen! voor de kinderen die voor het eerst meedoen … maak je geen zorgen, met een diploma zet je je eerste tijd neer! Een tijd die je volgend jaar weer kan verbeteren!

Welke schaatsdiploma’s zijn er dan te behalen?

     
 

Slalomproef

(seconden)

Start- en remproef
(seconden)

S(tarter) 41 en hoger 38 en hoger
A 36 t/m 40,9  33 t/m 37,9 
B 31 t/m 35,9  28 t/m 32,9 
C 26 t/m 30,9  23 t/m 27,9 
23 t/m 25,9  21 t/m 22,9 
E 20 t/m 22,9  19 t/m 20,9 
F sneller dan 20  sneller dan 19

De schaatsdiploma’s zullen overigens uitgereikt worden op de feestavond op 1 april in ons clubhuis!