post

Rijnstreek Skate4All fonds

S4A Afgelopen seizoen is het idee geboren om kinderen in Alphen aan den Rijn, die om financiele redenen geen toegang hebben tot sport, toch mee te laten doen bij schaats- en skatevereniging STC De Rijnstreek. De vereniging is daarom gestart met het Rijnstreek Skate4All fonds, een fonds voor gezinnen die moeten rondkomen van een bestaansminimum.

Er zijn in Alphen kinderen die geen sport kunnen beoefenen omdat de financiele situatie thuis dat niet toelaat. Het jeugddeelnamefonds in Alphen aan den Rijn ondersteunt deze families maar voorziet hierbij vaak niet in de materialen die nodig zijn om de sport te kunnen beoefenen. Bij schaatsen en skaten is dat nou net één van de kostbaarste zaken. Daarbij komt ook nog dat het schaatsen in Leiden of Den Haag plaatsvindt en er dus ook vervoer moet worden geregeld.

STC De Rijnstreek vindt dat alle kinderen moeten kunnen sporten en zijn daarom met een initiatief gekomen om materialen slim aan te schaffen en beschikbaar te stellen aan de jonge sporters tussen 6 en 13 jaar. De aanschaf van de materialen wordt dan bekostigd uit het door de vereniging opgezette Rijnstreek Skate4All fonds. Dit fonds is in eerste instantie ‘gevuld’ door het positieve saldo van het jubileumfeest aan te wenden. Daarnaast zijn er diverse acties gaande om het fonds verder uit te breiden, dan wel een gezonde basis te geven.

STC De Rijnstreek kan hiermee de kinderen de materialen verschaffen die nodig zijn om deze leuke sport te beoefenen. Voor de contributie e.d. probeet de vereniging de families in contact te brengen met het jeugddeelnamefonds. Men hoopt natuurlijk dat dit lukt maar mocht dat uiteindelijk niet zo zijn dan zal gekeken worden of dat ook uit het eigen fonds (gedeeltelijk) kan worden gedragen. Een en ander natuurlijk afhankelijk van het aantal kinderen dat zich bij ons meldt en de hoogte van het saldo in het fonds. Vervoer naar de schaatsbaan in Leiden wordt geregeld met vrijwilligers zodat de kinderen op tijd bij de trainingen en/of wedstrijden kunnen zijn. In de zomer wordt in Alphen aan den Rijn gesport en kunnen kinderen zelf naar de vereniging komen.

 Jan van der Hoorn schaatssport uit Ter Aar heeft inmiddels toegezegd de materialen kosteloos te onderhouden! De materialen worden vanzelfsprekend in bruikleen gegeven zodat in het volgende jaar weer een ander kind gebruik kan maken van deze materialen.

 Door middel van diverse acties wordt het fonds aangevuld. Zo ook via de kerststollen actie. Woont u in Alphen aan den Rijn en draagt u dit initiatief ook een warm hart toe bestel dan zo’n lekkere kerststol bij de vereniging. De kleine winst die wordt gemaakt gaat geheel naar het Rijnstreek Skate4All fonds.

 Het Rijnstreek Skate4All fonds kent natuurlijk ook zijn beperkingen. Indien dus de bodem wordt bereikt zullen dus helaas kinderen niet mee kunnen doen. Men hoopt vanzelfsprekend dat dat (nog lang) niet het geval zal zijn.

 In ieder geval denkt de vereniging op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid en nodigt zij iedereen van harte uit om mee te denken over de wijze waarop dit verder ingezet kan worden. Voor meer informatie over de vereniging kunt u terecht op www.stcderijnstreek.nl of een bericht sturen aan info@stcderijnstreek.nl.