Alternatieve trainersindeling 19 november

19 november is het jaarlijkse schaatskamp in Friesland voor de oudere jeugd. Diverse (jeugd)trainers zijn dan niet aanwezig en dus is er een alternatieve indeling gemaakt.

Vanzelfsprekend hebben we geprobeerd zoveel mogelijk de trainers bij de eigen groepen te houden maar met veel afwezigen was dat niet altijd mogelijk. Hieronder een kleine tabel met links de originele indeling en rechts de trainers op 19 november.

Groep  Originele trainer(s) Trainer(s) op 19 november 
1

Lillian Doornekamp
Stan Blauw

Lillian Doornekamp
Petra Regtvoort

2

Peter Kampf
Emma Schoonen
Peter Kampf

3

Kees van der Klauw
Chris van Keeken
Chris van Keeken
 
4

Ton de Kleer
Pieter Kalshoven

Kees van der Klauw
 
5

Riette Smorenburg
Stan Blaauw
Riette Smorenburg
 
6

Bart de Vries
Mirthe Paul

Terry Spruit
 
7

Jeroen Splinter
Tim van IJperen

Jeroen Splinter
 
8

Victor Rademakers
Kim de Bruin
Victor Rademakers

9

Cock Doornekamp
Cathrien de Blois
Kim de Bruin
 
10

Ronald van Gorkom
Herman Spruit
Ronald van Gorkom
Herman Spruit