post

Vertrouwenscontactpersoon STC De Rijnstreek

Petra Regtvoort

Zoals eerder in een nieuwsbrief naar voren kwam heeft STC De Rijnstreek een aantal maatregelen genomen om een sociaal veilige omgeving binnen de vereniging nog beter te kunnen waarborgen. Op de website kunt u er alles over lezen. Het instellen van een Vertrouwens Contact Persoon (VCP) in de persoon van Petra Regtvoort is zo’n maatregel. Hieronder zal Petra zich voorstellen.

Mijn naam is Petra Regtvoort. Ik ben getrouwd en moeder van 2 volwassen kinderen.

Ik werk als Verpleegkundig Specialist in een verpleeghuis in Den Haag.
Ons hele gezin heeft geschaatst bij de STC de Rijnstreek. Momenteel ben ik nog de enige van de familie die lid is.

 Een aantal jaren ben ik bestuurslid geweest en was ik schaatsbegeleider bij de jeugd in Leiden. Ook al ben ik geen actief schaatser meer, voel ik mij nog wel betrokken bij de vereniging.

 Het bestuur heeft mij nu gevraagd om vertrouwenscontactpersoon te zijn voor de vereniging. Dit is een nieuwe functie. Ieder lid, senior of jeugdlid of ouder van een jeugdlid, maar ook trainers en begeleiders kunnen een beroep op mij doen.

Als iemand zich onprettig, onveilig, gepest en/of onheus bejegend wordt of last heeft van bv seksuele intimidatie kan daar een melding van maken bij mij. Dit kan per mail of telefonisch. Er zal vervolgens een gesprek plaats vinden op een locatie. Mijn functie is onafhankelijk van het bestuur.

De meldingen kunnen anoniem worden gedaan, maar bij voorkeur op naam. Van deze melding ben ik verplicht om het bestuur op de hoogte te stellen. Ik ben niet verplicht de naam door te geven. De persoon kan zelf vervolgens in samenspraak met mij de melding bij het bestuur doen. Het is ook mogelijk dat de melding wordt gedaan aan een vertrouwenspersoon bij NOC-NSF. Dit kan afhankelijk zijn van het soort melding.

Al deze mogelijkheden kunnen worden besproken in een persoonlijk gesprek.

Natuurlijk hoop ik dat iedereen met plezier en met respect voor elkaar samen wil sporten. Maar mocht er toch iets zijn waarvan men denkt “Ik voel mij hier niet lekker bij”, dan hoop ik dat men dit meldt bij mij, zodat wij een vereniging kunnen zijn, waar men respect heeft voor elkaar en met veel plezier samen aan het sporten is.

Mijn contactgegevens zijn : 

E-mail:vertrouwenscontactSTC@gmail.com en
Tel.: 06-39204745