post

Notitie sociale veiligheid

Sociale Veiligheid

STC De Rijnstreek is een vereniging waar volwassenen en jeugd gezamenlijk de schaats- en skatesport beoefenen. Iedereen moet met plezier kunnen sporten bij onze vereniging. Daarom moet er sprake zijn van een sociaal veilige omgeving binnen de vereniging, zonder ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Er zijn nu gelukkig geen signalen dat dit gebeurt. Toch vinden het bestuur en de KNSB het verstandig om het beleid van de vereniging m.b.t. sociale veiligheid duidelijk vast te leggen. Dat geeft nog meer houvast voor de leden.

Bijgaande notitie gaat hierop in. Het beschrijft nog eens duidelijk wat ongewenst gedrag is. Ook geeft het weer wat we gaan doen om te voorkomen dat dit ooit zou kunnen gebeuren. De drie belangrijkste maatregelen zijn het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon vanaf augustus 2016 nl. Petra Regtvoort, het invoeren een verklaring omtrent gedrag (VOG) voor trainers en begeleiders, en het instellen van een gedragscode voor alle leden inclusief de trainers/begeleiders.

De komende maanden zullen de VOG en de gedragscode stapsgewijs worden ingevoerd. Daar wordt u apart over geïnformeerd. In september zal in twee bijeenkomsten met schaatsers (Den Haag) en trainers/begeleiders dit onderwerp verder worden uitgelegd en besproken. Een notitie is slechts papier; het bestuur hoopt dat de intentie van deze notitie stevig omarmd zal worden en dat we elkaar ook op een positieve manier kunnen aanspreken als iets niet helemaal lekker loopt.

Lees hier de (concept) notitie: Notitie Soclale Veilgheid versie augustus 2016

De presentatie die aan alle trainers en later aan de ouders is gegeven kan je hier downloaden.