post

Diplomaschaatsen Leiden 2016

Schaatsdiploma

Degenen die al langer bij onze pupillen in Leiden schaatsen zijn gewend dat we jaarlijks rond begin februari de verschillende proeven van het diplomaschaatsen afnemen.

Inmiddels zijn we officieel overgegaan op de schaatsvaardigheidspaspoorten. Omdat we echter altijd veel positieve feedback krijgen ten aanzien van de diploma’s zullen we dit jaar ook nog het diplomaschaatsen uitvoeren.

Het ging altijd om drie proeven:

  1. Slalomproef (zo snel mogelijk 45 meter en 45 meter terug slalommen om pionnen die op een onderlinge afstand van 5 meter staan)
  2. Start/remproef (zo snel mogelijk een traject van 90 meter afleggen; dit traject bestaat uit: 40 meter heen, dan zo snel mogelijk omkeren, dan 45 meter terug, opnieuw zo snel mogelijk omkeren en tenslotte de laatste 5 meter terug naar de lijn waar je gestart bent.
  3. Uithoudingsproef (zonder pauze een aantal rondjes rijden; het aantal rondjes was daarbij afhankelijk van de tijden die bij de andere twee proeven werden behaald.

Hiertoe laten we alle kinderen op zaterdag 13 februari a.s. zowel de slalomproef als de start/remproef afleggen. De uithoudingsproef vervalt ; alle kinderen hebben al deelgenomen of kunnen deelnemen aan de toertocht in december en bovendien hebben we in alle jaren dat we dit doen nog nooit meegemaakt dat een kind zakte op de uithoudingstest.

Neem waar mogelijk met uw kind onderstaande schets van het parcours nog eens door. Bij de start- en remproef is het vooral belangrijk dat kinderen:

  1. De tweede bocht maken aan het einde. Dus niet denken dat ze dan klaar zijn!
  2. Door schaatsen OVER de finish. Dus niet remmen…. dat kost immers tijd!

 Schets van parcours voor slalom en start-remproef

Het is belangrijk dat alle kinderen die een schaatsvaardigheidsdiploma willen halen op 13 februari aanwezig zijn. We zullen direct om 17:45 uur starten. In afwijking van vorige jaren kunnen alle kinderen dus op één avond beide proeven afleggen. Voor de kinderen die op die dag ziek zijn of absoluut verhinderd zijn proberen we op 20 februari aan het einde van de les (afhankelijk van het aantal kinderen dat de proeven nog moet doen de laatste 10 of 15 minuten van de les) de proeven alsnog te laten inhalen. Ik verzoek u om mij via onderstaand email adres te informeren als uw kind er op 13 februari niet is (als we weten wie er niet zijn, dan verloopt het afleggen van de proeven een stuk sneller).

Welke schaatsdiploma’s zijn er dan te behalen?

Diploma     
  Slalomproef Start- en remproef
S(tarter) 41 sec. en hoger 38 sec. en hoger
A 36 sec. t/m 40,9 sec. 33 sec. t/m 37,9 sec.
B 31 sec. t/m 35,9 sec 28 sec. t/m 32,9 sec.
C 26 sec. t/m 30,9 sec. 23 sec. t/m 27,9 sec.
23 sec. t/m 25,9 sec. 21 sec. t/m 22,9 sec.
E 20 sec. t/m 22,9 sec. 19 sec. t/m 20,9 sec.
F sneller dan 20 sec. sneller dan 19 sec.

Voor een diploma moet aan beide niveaus worden voldaan.

  • Iemand die voor de slalomproef aan niveau F voldoet (sneller dan 20.0 s), maar bij de start- en remproef niveau E haalt (19.0 s t/m 20.9 s) heeft een diploma E behaald.

De schaatsdiploma’s zullen overigens uitgereikt worden op de feestavond eind  maart in ons clubhuis!

Kees van der Klauw
Coordinator jeugdschaatsen Leiden

email: jeugdleiden@stcderijnstreek.nl