post

Workshop meerjaren opleidingen plan

workshop

Door de collega’s van Vereniging IJssport Koudekerk werden onze trainers afgelopen dinsdag uitgenodigd om de door hen georganiseerde workshop bij te wonen. De workshop was gebaseerd op hetgeen in de Amerikaanse sport bekend staat als Long Term Athelete Development (LTAD) en door de KNSB is omarmd als het meerjaren opleidingen plan (MJOP).

De workshop werd geleid door Marion Borst en Annelies de Regt van de vereniging in Koudekerk.

LTAD is gebaseerd op de kennis van de vakgebieden lichamelijke en motorische ontwikkeling, alsmede de geestelijke en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Binnen LTAD worden adviezen gegeven over de meest geschikte momenten waarop bewegingsactiviteiten en trainingsvormen aangereikt dienen te worden, zodat kinderen een optimale ontwikkeling in de sport door kunnen maken.

Een belangrijk advies is dat aan kinderen tot 12-13 jaar vooral activiteiten aangeboden moeten worden, gericht op de ontwikkeling van motorische basiseigenschappen en op het ervaren van plezier in bewegen. Speelse wedstrijdachtige activiteiten passen hier uitstekend in. Wanneer de wedstrijdactiviteiten echter een dominante plek in het programma krijgen, bestaat het risico dat de accenten in het opleidingsprogramma meer komen te liggen op het racen en het winnen, dan bij het ontwikkelen van de motorische basiseigenschappen en het plezier in de sport.

Tijdens de avond werd vooral ingegaan op de ontwikkeling en activiteiten van de kinderen tot en met 12-13 jaar, de kinderen die binnen onze vereniging over het algemeen in Leiden schaatsen. Verder werd de relatie gelegd met de schaatsvaardigheidspaspoorten die wij sinds twee jaar ook gebruiken voor de schaatsers in Leiden.

Het was een leerzame en gezellig avond en is voor herhaling vatbaar. Zeker omdat onze trainers pas laat geinformeerd konden worden en dus zeker niet allemaal aanwezig konden zijn.