post

Inzell 2015

Inzell 2015

Inmiddels voor het tweede jaar reist er in oktober een aantal Rijnstrekers af naar schaatsmekka Inzell.

Naar aanleiding van een initiatief van Martien de Graaf vorig jaar lijkt een traditie geboren. Vorig jaar is een groep Rijnstrekers en schaatsers van Vereniging IJssport Koudekerk voor het eerst naar Inzell afgereisd voor een week training, wedstrijden en vanzelfsprekend fun. Dat dat leuk en nuttig is mag al op voorhand bekend zijn. Het succes van deze reis bleek vorig jaar zo groot dat het onontkoombaar was wederom af te reizen.

Dit jaar is door de groep van 18 deelnemers, inmiddels alweer aan twee wedstrijden meegedaan, is er een clinic gevolgd bij Schaattraining en advies van Monique Vergeer en wordt er getraind, getraind en ongelofelijk veel plezier gemaakt. Met 18 deelnemers zit je wel meteen aan je maximum zegt Martien. Niet alleen de accommodatie maar ook de trainingen zelf lenen zich niet voor hele grote groepen. Daarvoor is ook het schaatskamp in Heerenveen beter geschikt. Naast de schaatsers zijn ook drie trainers van de vereniging mee. Naast Martien zijn dat Cock Doornekamp en Wendy Breedijk.

Volgende week hopen we (nog) meer van deze reis te mogen publiceren!


 

post

Pupillen wedstrijd – Leiden 24 oktober

VIJK-logo 

In samenwerking met Vereniging IJssport Koudekerk worden er diverse wedstrijden voor onze pupillen georganiseerd. Een aantal kinderen heeft zich hier op voorhand al voor aangemeld.

De eerste wedstrijd is op zaterdag 24 oktober. De wedstrijd start om 06:45 uur en duurt tot uiterlijk 09:00 uur. Afhankelijk van je leeftijd rij je één of meerdere ronden! Wil jij leren wedstrijd rijden of wil jij eens zien hoe snel je echt bent, meld je dan snel aan via onderstaand formulier!

Voor deelname aan de wedstrijd betaal je éénmalig 5 euro, tenzij je al hebt aangegeven aan het begin van het seizoen, dan heb je de wedstrijdbijdrage al betaald!
 

https://docs.google.com/forms/d/1lQ63UO2sxHWVu-IGS67GOyBcZohay1ULe7hwbSU3RZk/viewform?c=0&w=1


 

post

Drempelwedstrijd voor pupillen 23 oktober

drempelwedstrijd

Op vrijdagochtend 23 oktober , van 7:00 tot 9:00, organiseert HVHW weer de jaarlijkse Drempelwedstrijd. Deze wedstrijd maakt deel uit van de pupillencompetitie op De Uithof, een serie laagdrempelige wedstrijden voor pupillen, georganiseerd door HVHW en DKIJV in samenwerking met Gewest Zuid-Holland. Deze wedstrijd staat open voor pupillen van alle verenigingen in het gewest, zowel voor licentiehouders als niet-licentiehouders. Vol is vol, dus meld je snel aan!

Er wordt gereden in de leeftijdscategorieën die worden gehanteerd voor het langebaan schaatsen en er wordt onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes. Welke afstanden worden gereden is nog afhankelijk van het aantal inschrijvingen, we stemmen de wedstrijd namelijk zo goed mogelijk daarop af.

Categorie Geboren: Afstanden (onder voorbehoud)
Pupillen A  1-7-2002 t/m 30-6-2003  300 m en 500 m
Pupillen B  1-7-2003 t/m 30-6-2004  300 m en 500 m
Pupillen C  1-7-2004 t/m 30-6-2005  100 m en 300 m
Pupillen D  1-7-2005 t/m 30-6-2006  100 m en 300 m
Pupillen E  1-7-2006 t/m 30-6-2007  100 m en 100 m
Pupillen F  op of na 1 juli 2007  100 m en 100 m

 Welke afstanden daadwerkelijk gereden worden is bekend op vrijdagochtend 23 oktober. Kom op tijd en let goed op de aanwijzingen van de wedstrijdleiding. De wedstrijd begint om 7.00 uur precies en zal tot 8.45 uur duren. Je startnummer moet je van te voren ophalen, vóór 6.45 uur. De prijsuitreiking is meteen na afloop, als iedereen zijn laatste afstand heeft gereden. Iedere deelnemer ontvangt uiteraard een mooie herinnering.

Niet alleen voor de winnaars van de Drempelwedstrijd zijn er prijzen ter verdienen. Later in het seizoen volgen in de pupillencompetitie nog de Oudejaarswedstrijd van DKIJV en de Voorjaarswedstrijd van HVHW. In de pupillencompetitie wordt bekeken welke schaatser in zijn categorie over deze drie wedstrijden het beste gepresteerd heeft. Dus doe mee aan de Drempelwedstrijd en maak zo ook kans op een mooie prijs in de pupillencompetitie !

Inschrijven voor de Drempelwedstrijd kan op de website van HVHW. Vul daar het aanmeldformulier in. Licentiehouders moeten ook hun relatienummer invullen. Meedoen kan alleen door vooraf in te schrijven. We vragen vaders en moeders om hun zoon of dochter aan te melden vóór woensdagavond 21 oktober.

 


 

post

Schaatsclinic voor de Bonifacius

Eerste schaatles Leiden

Afgelopen weekeinde zijn we weer gestart met de schaatslessen in Leiden. Veel kinderen stonden voor het eerst op de smalle ijzers om zelf te ondervinden hoe leuk, maar ook soms hoe lastig schaatsen kan zijn. Gelukkig worden de kinderen daarin goed begeleid in relatief kleine groepen waardoor een ieder veel plezier ondervindt in het leren schaatsen.

We maken als vereniging de laatste jaren een mooie gestage groei door. Toch is er nog plek in Leiden, “dat komt doordat vrij veel kinderen dit jaar zijn doorgestroomd naar de 400 meter baan in Den Haag”, zegt Ton de Kleer bestuurslid technische zaken. In Den Haag rijden nu ongeveer 60 kinderen van de vereniging en dat betekent dat we daardoor meer ruimte hebben gekregen in Leiden. Die ruimte vullen we natuurlijk op met de reguliere aanwas van kinderen die het schaatsen onder de knie willen krijgen maar het betekent ook dat we wat ruimte hebben om gericht kinderen uit te nodigen.

Al eerder is door ons getracht scholen te enthousiasmeren voor een schaatsclinic. Vaak stuit dat echter op logistieke problemen. IJs ligt niet in Alphen aan den Rijn en scholen moeten dan zorgen voor vervoer richting de ijsbaan. Dat is vrij kostbaar of er moet weer een beroep worden gedaan op ouders. Door groepen van scholen gericht uit te nodigen voor een schaatsclinic tijdens de reguliere training van de eigen jeugd kan de Alphense vereniging toch kinderen kennis laten maken met het schaatsen. Dat betekent wel dat de kinderen zelf (met ouders) naar de schaatsbaan moeten komen in Leiden. Daar worden ze, afhankelijk van aantal geïnteresseerden ingedeeld in bestaande groepen of worden speciaal groepen per school ingedeeld.

De eerste proef met deze aanpak wordt gerealiseerd in samenwerking met basischool De Bonifacius. Al eerder werden met deze school diverse skateclinics in Alphen aan den Rijn georganiseerd. Ook deze clinics werden zeer goed ontvangen. Aanstaande zaterdag is de eerste keer dat kinderen van De Bonifacius mee mogen doen met het schaatsen. Indien andere scholen of (ouders van) kinderen geïnteresseerd zijn in een uitnodiging kunnen zij contact opnemen met STC De Rijnstreek via info@stcderijnstreek.nl.


 

post

Workshop meerjaren opleidingen plan

workshop

Door de collega’s van Vereniging IJssport Koudekerk werden onze trainers afgelopen dinsdag uitgenodigd om de door hen georganiseerde workshop bij te wonen. De workshop was gebaseerd op hetgeen in de Amerikaanse sport bekend staat als Long Term Athelete Development (LTAD) en door de KNSB is omarmd als het meerjaren opleidingen plan (MJOP).

De workshop werd geleid door Marion Borst en Annelies de Regt van de vereniging in Koudekerk.

LTAD is gebaseerd op de kennis van de vakgebieden lichamelijke en motorische ontwikkeling, alsmede de geestelijke en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Binnen LTAD worden adviezen gegeven over de meest geschikte momenten waarop bewegingsactiviteiten en trainingsvormen aangereikt dienen te worden, zodat kinderen een optimale ontwikkeling in de sport door kunnen maken.

Een belangrijk advies is dat aan kinderen tot 12-13 jaar vooral activiteiten aangeboden moeten worden, gericht op de ontwikkeling van motorische basiseigenschappen en op het ervaren van plezier in bewegen. Speelse wedstrijdachtige activiteiten passen hier uitstekend in. Wanneer de wedstrijdactiviteiten echter een dominante plek in het programma krijgen, bestaat het risico dat de accenten in het opleidingsprogramma meer komen te liggen op het racen en het winnen, dan bij het ontwikkelen van de motorische basiseigenschappen en het plezier in de sport.

Tijdens de avond werd vooral ingegaan op de ontwikkeling en activiteiten van de kinderen tot en met 12-13 jaar, de kinderen die binnen onze vereniging over het algemeen in Leiden schaatsen. Verder werd de relatie gelegd met de schaatsvaardigheidspaspoorten die wij sinds twee jaar ook gebruiken voor de schaatsers in Leiden.

Het was een leerzame en gezellig avond en is voor herhaling vatbaar. Zeker omdat onze trainers pas laat geinformeerd konden worden en dus zeker niet allemaal aanwezig konden zijn.


 

post

Groepsindeling Jeugd Leiden 2015-2016

Schaatsen Leiden 2Komende zaterdag, 10 oktober, starten we met de schaatslessen in Leiden. Om een ieder zo goed als mogelijk voor te bereiden hebben we de groepsindeling vast opgemaakt en gepubliceerd.

We hebben de groepsindeling gebaseerd op een aantal criteria, met name:

Niveau vorig jaar: (vooral op basis van de schaatsvaardigheidspaspoorten, daarnaast de start- en remproef en de terugkoppeling van de trainers) 

Leeftijd: We hebben getracht zoveel als mogelijk de leeftijdsgenoten bij elkaar te plaatsen, natuurlijk als het niveau dit ook toelaat.

 

Ondanks de zorg die we hebben besteed aan de indeling zullen we wel foutjes hebben gemaakt. Van sommige kinderen kennen we alleen de leeftijd omdat ze voor het eerst komen. Wellicht zijn er nog zaken die we niet hebben kunnen meenemen in de indeling. Kinderen hebben daarbij de neiging te groeien en sterker te worden. Ze kunnen ons zomaar verbaasd doen staan op het ijs.

Om die reden hebben we besloten om op meerdere momenten in het seizoen, en zeker aan het begin, de groepen te evalueren en keuzes te maken om door te schuiven. Daarbij kan het ook zijn dat een kind naar een groepje met een lagere letter-aanduiding gaat. Dat betekent niet perse dat hij of zij minder kan schaatsen. Wellicht zitten daar wel meer leeftijdsgenoten of ligt het niveau daar juist weer een stukje hoger. We informeren in ieder geval vooraf welke verschuivingen we voorzien. De eerste keer dat we evalueren is meteen al na de eerste les, het tweede officiele moment is vier weken later. Tussendoor kan er ook wel eens wat veranderen. Het belangrijkste voor ons is dat de kinderen plezier hebben in het schaatsen en dat ook behouden. 

De groepsindeling 2015-2016:

A: Lilian Doornekamp + Aniek Heemskerk

 Lilian Doornekamp

 
Jordan   Luna
Hageraats   Tess 
Most van de Arthur
Bouterse   Mirthe
Lammeren van Anouk
Brinkhof   Sophie
Rodenburg   Mila
Boerefijn   Maud
     
B: Peter Kampf + Emma Schoonen
 Peter Kampf  
Molenaar   Maud
Jong de Merel
Verhoeve   Danique
Blaauw   Mees
Klomp   Marit
Hurk van de Fabienne
Vries de Silke
Kortmann   Bas
Kortmann   Linh
     
C: Kees van der Klauw
Kees van der Klauw - nieuw   
Geus   Eva
Uithol   Thijmen
Riem   Veerle
Hageraats   Isa
Jong de Bart
Niekerk van Imke
Niekerk van Marit
Zirkzee   Jill
Puts   Eline
     
D: Bart de Vries + Aiken de Vries
 Bart de Vries  Hajo de Vries
Staedelin   Yannick
Vliet van Marit
Spoel   Kirlian
Most van de Lucia
Heemskerk   Anouk
Hoekstra   Emma
Koelewijn   Andrea
Willemstein   Lieke
Roessel van  Tess
Verhoeve   Aidan
     
E: Ton de Kleer + Jort de Boer
 Ton de Kleer  
Smith   Dean
Spruit   Sem
Rodenburg   Luuk
Huls   Martin
Segers   Lisa
Ooij van Lieke
Groen   Nick
     
F: Riëtte Smorenburg
 Riette Smorenburg  
Boer de Linde
Lagerweij   Hannah 
Schreuders   Tirza
Schoonen   Sarah
Kwakernaak   Bas
Kortmann   Rens
Rotteveel   Isabelle
Heemskerk   Evi
Zeeuw de Joshua
     
G: Victor Rademakers + Kim de Bruin
 Victor Rademakers  
Baart   Fay
IJperen van Meike
Kastelijn   Sanne
Gijzen   David
De Blois   June
Blaauw   Koen
Smith   Ayden
Kwakernaak   Seth
     
H: Chris van Keeken + Jeroen Splinter
 Chris van Keeken  Jeroen Splinter
Saad   Julia
De Blois   Junior
Segers   Anna
Tjia   Vincent
Saad   Nadia
Boot   Derek
Bakker   Roxy
Boon   Katja
     
I: Jeroen Hoogenboom + Herman Spruit
Jeroen Hoogenboom   Herman Spruit
Klatt   Emily
Leeuwen van Syb
Smith   Justin
Zwart van der Imke
Kremer   Tessa
Schaafsma   Mart
Groen   Lars
     
J: Cock Doornekamp + Tim van IJperen
 Cock Doornekamp  
Kleijbeuker   Sanne
Huls   Jarno
Berg van den Roos
Heemskerk   Bart
Kastelijn   Luuc
Schaap   Daan
Vliet van Koen
     
K: Ronald van Gorkom +Marcel Hogervegt
 Ronald van Gorkom  Marcel Hogervegt
Drexhage   Dort
Boer de Sem
Velthuijs   Bob
Gorkom van Tim
Nagel van der Vera
Uijl den Joëlle
Vries de Meike
Boon   Imme

 

post

Informatie voor wedstrijdrijders

SwenAanstaande zaterdag gaat de ijsbaan in Den Haag open en het weekend daarna zijn meteen al de eerste wedstrijden. Voor wie nog nooit een wedstrijd heeft gereden is wat informatie op een rijtje gezet.

Categorie-indeling
Wedstrijdrijders worden door de KNSB op grond van hun leeftijd ingedeeld in categorieën. Dat begint met Pupillen voor de jongsten en eindigt met Masters voor de oudsten.
Binnen deze categorieën is er ook weer een onderscheid in leeftijd. Bij de Pupillen begint het bij Pupillen F, een jaar later is men dan E en het eindigt bij Pupillen A. Een meisje dat pupil A is wordt binnen de KNSB-systemen aangeduid met DPA en een jongen met HPA.
Na de Pupillen A krijg je de Junioren C. Dat ben je 2 jaar. Als eerstejaars word je dan aangeduid met DC1 of HC1 en als tweedejaars met DC2 of HC2. Vervolgens gaat het op dezelfde manier verder met Junioren B en A, daarna met Neo-senioren, Senioren en als je 40 bent wordt je Master.

Klassenindeling
Voor de wedstrijden op De Uithof wordt er in bovengenoemde categorieën nog een onderscheid gemaakt op basis van snelheid. Als je nog nooit een wedstrijd hebt gereden op De Uithof kom je in klasse 5. Een pupil wordt dan aangeduid als Pup 5 (er wordt hier geen onderscheid gemaakt tussen A, B, C etc.) en een C-junior als C5. Je blijf in klasse 5 tot je de limiettijd hebt gereden voor een hogere klasse. Op de gewestelijke site ( www.knsbgewestzh.nl ) kun je zien wat de limiettijden zijn. Je klikt op die site op “Langebaan” en vervolgens op “Wedstrijden”. Daar kun je ook zien of je gepromoveerd bent naar een hogere klasse. Degenen die vorig jaar al wedstrijden reden kunnen op de op de website geplaatste klassenindeling zien in welke klasse zij dit jaar aan het nieuwe seizoen beginnen. Dit kan een andere zijn dan waarin zij vorig jaar zijn geëindigd en dat komt dan doordat ze nu in een andere categorie zitten (bv. iemand die vorig jaar A-pupil was en nu C-junior is), waarvoor nu eenmaal andere, scherpere limieten gelden.

De wedstrijden
Op de hierboven genoemde website staat ook het wedstrijdprogramma. Pupillen en C-junioren rijden hun wedstrijden op zondagmorgen van 7 uur tot kwart voor 10. De overige categorieën rijden op zaterdagavond van 8 uur tot 11 uur of op zondagavond van 8 tot 10 uur.

De inschrijving voor de wedstrijden gaat tegenwoordig via de landelijke site van de knsb: http://inschrijven.schaatsen.nl
Zoek daar de JUISTE Den Haag-wedstrijd. Klik die aan. Kies voor “inschrijven” en de rest wijst zichzelf
LET OP: het inschrijven gaat niet meer met de oude DH-nummers maar met je nieuwe 8-cijferige KNSB-relatienummer. Zorg dat je dat bij de hand hebt.

Inschrijven kan altijd tot een week van tevoren. Daarna sluit de inschrijving en ben je dus te laat!

Enkele dagen voor de wedstrijddag wordt er op de gewestelijke site een voorlopige startlijst geplaatst. Die kun je bereiken door op die site te klikken op de button “Inschrijven Langebaan”. Daar wordt na de wedstrijd ook de uitslag gepubliceerd. Hou er wel rekening mee dat de op de site geplaatste startlijst slechts een voorlopige is. Door afmeldingen kan deze wijzigen. De definitieve lijst wordt voor aanvang van de wedstrijd opgehangen op het publicatiebord bij de kleedkamers. Daarop wordt ook aangegeven wat de kleur is van het wedstrijdbandje dat je moet dragen. Dat kan rood, wit, geel of blauw zijn. Bij de wedstrijden die je op tv ziet, zie je dat er alleen met wit en rood wordt gewerkt. Bij onze wedstrijden komt daar geel en blauw bij. Dat komt door de kwartetstart waarbij steeds 2 paren tegelijk in de baan zijn die kort na elkaar worden weggeschoten. Door deze kleuren kan de wedstrijdjury de rijders beter uit elkaar houden. Wit en geel (de lichte kleuren) zijn voor de rijders die in de binnenbaan starten en rood en blauw (de donkere kleuren) zijn voor de buitenbaan. Voor deze bandjes moet je zelf zorgen. Ze zijn te koop bij Van der Hoorn in Ter Aar en ook bij Schaatsshop Ooms op De Uithof.

Zorg bij wedstrijden altijd voor goed geslepen schaatsen! Het ijs is dan altijd wat gladder dan anders.
Als je je hebt opgeven en je onverhoopt om een of andere reden niet kunt, moet je je zo snel mogelijk afmelden.

Het eerste wedstrijdweekend.
Volgende week staan al de eerste wedstrijden op het programma. Op zondagmorgen 11-10 is er voor de pupillen in klasse 1 en 2 en voor de C-junioren in klasse 3 en 4 een 100, 300 en 500 meter. De C-junioren in klasse 2 moeten het die ochtend met alleen een 300 en 500 doen. De wat ouderen beginnen zaterdagavond 10-10 met een 500 en 1000 meter. Deze wedstrijd is bestemd voor de A- en B-junioren in klasse 2, 3 en 4, de (neo-)senioren in klasse 2, 3 en 4 en masters klasse 2 en 3. Op zondagavond 11-10 staan dezelfde afstanden op het programma voor de A- en B-junioren en (neo-) senioren in klasse 5.

Het tweede wedstrijdweekend
Voor het tweede wedstrijdweekend gaat de inschrijving binnenkort ook open. Voor de zondagmorgen 18-10 staan er dan een 500 en 700 op het programma voor de pupillen in klasse 3 en 4. De C-junioren in klasse 2 rijden dat weekend niet op zondagmorgen maar op zaterdagavond 17-10. Zij kunnen aan de bak voor een 1500 meter. Die zaterdagavond is het sprinten geblazen over 100, 300 en 50 meter voor de A- en B-junioren in klasse 2, 3 en 4 en de (neo-)senioren in 2 en 3. Zondagavond kunnen de A- en B-junioren in klasse 5 en de (neo-)senioren in 4 en 5 diezelfde afstanden afraffelen.