post

Groepsindeling Jeugd – Den Haag en Leiden

Einde seizoen

De komende week zullen we de (voorlopige) groepsindelingen bekend maken die we hanteren voor de jeugd Den Haag en Leiden.

We proberen dat door onder andere te kijken naar niveau, ambitie, leeftijd en beschikbaarheid trainers. Daarbij worden ongetwijfeld ook fouten gemaakt. Kinderen hebben de neiging te groeien (zelfs binnen een half jaar) worden sterker, kunnen en/of willen opeens meer en daarbij kunnen wij het ook nog eens gewoon niet goed gezien hebben of hebben we niet alle resultaten om een goede keuze te maken. Kortom er kan altijd een reden zijn voor een andere indeling. We proberen daar zo goed als mogelijk mee om te gaan. In ieder geval wordt er na de eerste schaatsles in Leiden geevalueerd en op een aantal momenten daarna. Hou in ieder geval website en nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie.