post

Notulen ALV OMNIvereniging Avanti

OMNI Vereniging

De (concept) notulen van de laatste ALV van onze OMNIvereniging zijn gepubliceerd. U kunt ze hier lezen: Concept notulen ALV OMNI vereniging 2015-04.