post

Toekomstplan in de steigers; we kunnen aan de slag

STC De Rijnstreek - toekomstplan

In februari hebben wij alle leden, trainers en ouders uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van onze vereniging. Deze uitnodiging is door een aantal met verve opgepakt. Op 21 en 28 april is er met passie en oog hebbend voor de ambitie van alle leden gesproken over ons toekomstplan.

Wij hebben het gesprek over ons toekomstplan gevoerd aan de hand van een aantal thema’s, waaronder:

  • Wie zijn we
  • De sfeer
  • De trainers en trainingen
  • Onze jeugd
  • De activiteiten
  • Ons netwerk

Bij elk thema hebben wij de huidige situatie besproken en natuurlijk onze ambitie van morgen. Wat zou er moeten veranderen om ons toekomst plan te realiseren? Een uitgewerkt voorbeeld van “wie zijn we” zal het duidelijker maken. Iedereen was het erover eens dat onze vereniging vandaag de dag laagdrempelig is. Wie je ook bent, wat je niveau ook is, je kunt bij STC De Rijnstreek terecht als schaatser. Je presteert naar jouw vermogen. Het is gezellig en leuk. Er is geen druk om te presteren; plezier in schaatsen is de drijfveer. Voor de toekomst hebben wij de ambitie om de kracht van onze vereniging vast te houden, maar we willen ook graag een uitdagend programma bieden aan onze wedstrijdrijders (schaatsen en in-line skaten). Dit betekent dat wij naar de opleiding van een aantal van onze trainers moeten kijken, alsook naar ons trainingsprogramma in de zomer en de winter. Een mooie uitdaging dus!

Op deze manier hebben wij alle thema’s besproken. En om ons toekomstplan te realiseren hebben wij de ideeën vertaald in akties. Op deze manier denken wij stap voor stap invulling te kunnen geven aan de wensen, ambities van leden, trainers en bestuur.

In de komende tijd zullen wij met regelmaat communiceren over de voortgang van ons toekomstplan. Er zijn al een tweetal voorstellen waar wij alvast jullie aandacht voor vragen:

  1. De jeugdcommissie: tijdens de bijeenkomsten is een duidelijk verzoek naar voren gekomen om een jeugdcommissie op te richten om activiteiten te ontplooien naast het schaatsen. Denk hierbij aan een filmmiddag of het kijken van een wereldkampioenschap schaatsen op het clubhuis. Heb je interesse om deel te nemen in deze jeugdcommissie? Graag een mail naar bestuur@stcderijnstreek.nl.
  2.  De werkgroep 60 jaar STC De Rijnstreek: onze vereniging bestaat volgend jaar 60 jaar en dat kunnen wij niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Om deze “verjaardag” te vieren willen wij een sportieve en gezellige dag organiseren. Als je mee wilt helpen, mee wilt denken over de invulling van deze dag, maar ook hoe wij bijvoorbeeld leden en sponsors kunnen interesseren om een bijdrage te doneren, meld je dan even aan bij bestuur@stcderijnstreek.nl

Sportieve groet,

Het bestuur