post

Afscheid Piet van Zaal

OMNI VerenigingOp donderdag 23 april jl., tijdens de Algemene Ledenvergadering van omnivereniging Avanti, hebben we afscheid genomen van onze voorzitter Piet van Zaal.

In april 1996 volgde Piet Elles Haak-Besseling op als voorzitter van omnivereniging Avanti. Onder zijn voorzitterschap heeft Avanti op 22 november 2002 het 40 jarig jubileum gevierd en op 23 november  2012 het 50 jarig jubileum.

Piet was een voorzitter die de vergaderingen op een prettige doch zakelijke manier heeft geleid en ruimte gaf aan de vaak pittige discussies. Hij wilde graag overal in gekend zijn en gaf anderen ook de ruimte door zaken te delegeren. Zijn missie was om de subverenigingen nauwer met elkaar te laten  functioneren. Daarvan ervaren we nu de goede resultaten en daarop bouwen we met elkaar verder. In een intensieve periode heeft Piet met het dagelijks bestuur van de omnivereniging, Harrie Goddrie, Theo Aalders en ook Frank Fijma hard gewerkt aan de voorbereiding en realisatie van ons nieuwe clubhuis. Dit proces met de gemeente was zeker niet altijd gemakkelijk. In de extra Algemene Ledenvergadering van 3 december 2009 kreeg het omnibestuur de instemming van de leden voor verhuizing naar Sportpark Kerk en Zanen en om de bouw van een nieuw clubgebouw met parcours en juryruimte te realiseren. Op 10 december 2010 werd het nieuwe clubgebouw in gebruik genomen en officieel geopend door wethouder Du Chatenier op 5 maart 2011. Nu het clubhuis op 20 februari  2015 in eigendom is overgedragen van de gemeente naar omnivereniging Avanti heeft Piet zijn missie voltooid en treedt hij terug als voorzitter.

Piet wordt opgevolgd door Frits Engelage, tot dan toe accommodatiebeheerder van Avanti.

Wij zijn Piet zeer erkentelijk voor alles wat hij in de afgelopen 19 jaar voor onze mooie vereniging heeft gedaan.

In de nieuwjaarsreceptie van 2016 zullen we nog uitvoerig stilstaan bij het afscheid van Piet, in aanwezigheid van de leden van de subverenigingen met wie hij in de afgelopen jaren zo nauw heeft samengewerkt.

Namens het omnibestuur,

Marijke van Ast, secretaris.