post

Vacature voorzitter Omni vereniging

Vacatures-poppetje

Tijdens de Algemene ledenvergadering (ALV) van omnivereniging Avanti op 23 april a.s. is Piet van Zaal aftredend als voorzitter. Hij stelt zich niet herkiesbaar.

Dit betekent dat het bestuur en de leden van de omnivereniging (dit zijn de vier subverenigingen) een kandidaat kunnen voordragen voor de functie van voorzitter. Overeenkomstig de statuten van de omnivereniging kan dit uiterlijk drie weken voor de ALV.

Het bestuur van de omnivereniging zal Frits Engelage voordragen als kandidaat voorzitter. Sub-verenigingen die ook nog een kandidaat willen voordragen kunnen dat uiterlijk op 2 april a.s. doen.

Leden van sub-verenigingen die belangstelling hebben voor deze functie kunnen zich melden bij hun bestuur, zodat dit bestuur een besluit kan nemen over deze voordracht.

Mocht dit ertoe leiden dat er meerdere kandidaten zijn, dan zal in de ALV een stemming plaatsvinden.

 25 maart 2015,

Marijke van Ast,
Secretaris

 OMNI Vereniging