post

Vacature voorzitter Omni vereniging

Vacatures-poppetje 

Tijdens de Algemene ledenvergadering (ALV) van omnivereniging Avanti op 23 april a.s. is Piet van Zaal aftredend als voorzitter. Hij stelt zich niet herkiesbaar.

Lees hier!