post

Schaatsvaardigheidspaspoort 2015

VaardigheidsPaspoort

Langzaam maar zeker werken we naar de proeven toe met betrekking tot het (schaats)vaardigheidspaspoort.

De komende weken zullen de verschillende trainers in Leiden zich meer bezig gaan houden met de proeven voor dit schaatsvaardigheidspaspoort. Voor alle kinderen zal bekeken worden welk niveau ze dit jaar kunnen gaan behalen op basis van de trainingen die ze achter de rug hebben en nog gaan krijgen.

Voor alle kinderen geldt dat ze een niveau kunnen behalen als ze alle onderdelen voldoende onder de knie hebben. Vanzelfsprekend is het heel goed mogelijk dat ze een niveau nog niet volledig kunnen behalen maar dat ze wel onderdelen van een ander niveau al behalen. Ook dat zal worden aangetekend op de vaardigheidspaspoorten

Inleveren
Alle kinderen die vorig jaar een vaardigheidspaspoort hebben behaald hebben dat als het goed is inmiddelds ingeleverd.
Als dat nog niet gedaan is dan bij deze het verzoek dat alsnog te doen! Alle nieuwe kinderen ontvangen dit jaar voor het eerst hun vaardigheidspaspoort.

Oefenen
Allereerst zal er natuurlijk op de baan geoefend worden. Dat betekent echter niet dat er niet ook thuis geoefend kan worden. We zien dat de meeste kinderen op alle niveaus altijd de grootste uitdaging hebben om op één been te kunnen rijden. Voor niveau 3 is dat 5 meter, niveau 7 verwacht dat de kinderen 25 meter op één been kunnen rijden in de schaatshouding met de handen op de rug! Dat vereist vanzelfsprekend de nodige oefening.

Met vrij eenvoudige oefeningen kan je hieraan ook thuis werken. We hebben twee tips!

  1. Poets je tanden steeds zo lang mogelijk staand op één been! Als het goed is probeer je daarmee tenminste twee minuten op één been te blijven staan. Dat is goed voor de enkels maar daarnaast ook voor je tanden 🙂 !
  2. Kleed je altijd staand aan en uit. Dus niet op je bed of een stoel gaan zitten bij het aan- en uitkleden maar trek die broek maar eens staand aan en uit!

Kijk vooral ook verder op de website onder https://stcderijnstreek.nl/nieuws/wat-de-trainers-zeggen naar de video’s over de proeven van het schaatsvaardigheidspaspoort!