post

Ook trainers trainen

NSTV Training 01

Als vereniging proberen we een steeds hoger niveau te bereiken van onze schaatstrainingen. 

Dit jaar werd een initiatief van de NSTV (Nederlandse Schaats Trainers Vereniging) omarmd en konden trainers van onze vereniging een avondtraining volgen.

De Nederlandse Schaats Trainers Vereniging was voor ons een relatief onbekend begrip. Toen wij echter een uitnodiging ontvingen om trainers een clinic te laten volgen hebben we daar snel op in kunnen spelen. Maar liefst tien van onze trainers uit Leiden en Den Haag konden deelnemen aan deze avondtraining op de Uithof in Den Haag.

Op de funrink, de binnenbaan van de 400 meter baan, werden onze trainers door trainers van de NSTV onderwezen in het belang van de schaatsoefeningen en werd hen nieuwe oefeningen aangeleerd die zij met onze leden kunnen uitvoeren.
Helaas konden niet al onze trainers zich inschrijven maar met maar liefst 10 deelnemers zullen we een behoorlijk aandeel hebben gehad. Dorinne, Peter, Wendy, Ton, Pieter, Liesbeth, Victor, Herman, Jeen en Cock mochten zich tot de gelukkige groep rekenen!

NSTV Training 02

Onze trainers krijgen uitleg van Monique Vergeer

Het mag ook best vermeld worden dat we voor een belangrijk deel door onze sponsoren in staat zijn onze trainers verder op te leiden. Het komend jaar zullen ook verschillende KNSB opleidingen door onze trainers worden gevolgd.