post

Marktplaats

markt 

Met enige regelmaat zien we nog wel eens advertenties verschijnen voor schaatskleding. Wisten jullie dat er ook een forum op de WebSite is waar je aan leden en belangstellenden je schaats- of skatespulletjes kan verkopen? Neems een kijkje op: https://stcderijnstreek.nl/forum/marktplaats