post

Afscheid juryleden

Afscheid Arie en Herman

Zaterdag 20 december was de (vermeende) laatste jury-avond van Arie Vervoorn en Herman Schreuder. Voor het bestuur de gelegenheid hen even in het zonnetje te zetten.

Zoals een ieder nogal eens kan lezen in de wedstrijdverslagen van Wout Speksnijder zijn ook leden van onze vereniging betrokken bij het jureren van diverse wedstrijden. Vaak op de achtergrond maar niet zonder interesse nemen zij kennis van de verrichtingen van onze (wedstrijd)rijdende jeugd vanuit het juryhok of op de schaatsbaan zelf tijdens ons jaarlijkse trainingsweekeinde in Heerenveen.

Naast Arie en Herman nemen dit jaar ook Henk de Groot en Aldert Rozeveld afscheid als actieve (jury)leden. Omdat dit voor Arie en Herman echt de laatste keer was dat zij ‘in actie’ kwamen wilde het bestuur daar even de aandacht aan geven door ze te verblijden met een presentje en bloemen. Ton de Kleer toog daarom op zaterdagavond richting De Uithof om er daar achter te komen dat Herman nog niet aan zijn laatste juryavond was begonnen. Desalniettemin werden de bloemen en presentje op prijs gesteld omdat het natuurlijk wel het laatste seizoen betrof waarin Herman actief zal zijn.

Voor Aldert en Henk geldt natuurlijk dat op een ander moment nog aandacht aan hun betrokkenheid bij de vereniging zal worden gegeven! Samen met Arie en Herman zijn ze toch goed voor zeker 150 jaar lidmaatschap!

Dat jureren een avondvullend programma is is wel duidelijk ook het uitzetten van de baan hoort bij de activiteiten!

Uitzetten wedstrijdbaan

Ook langs deze weg dus wil het bestuur en de vereniging een ieder enorm bedanken voor zijn inzet en hopelijk zien we elkaar in het voorjaar bij de ALV!