post

Spelregels op De Uithof

BlokjesZoals vrijdagavond 26 september jl besproken tijdens de kickoff vinden wij het belangrijk dat we een goede training kunnen geven. Dat betekent echter ook dat we ons met elkaar aan een aantal spelregels moeten houden. Dat geldt voor de trainers, en voor de (jeugd)leden. Onderstaand een overzicht van deze spelregels die door De Uithof en aanvullend door de verenigingen zijn opgesteld!

Wij verwachten dat iedereen zich hier netjes aan zal houden. Mocht je vragen / opmerkingen hebben dan graag even bespreken met je trainer! 

Spelregels de Uithof
• De aanwijzingen van de medewerkers van de ijsbaan moeten stipt worden opgevolgd. 
• Pas als de dweilmachine geheel van het ijs is mag men het ijs betreden, dus ook niet op de krabbelbaan tijdens het dweilen. 
• Het ijs op- en afgaan dient plaats te vinden via de krabbelbaan, dus niet over de blauwe beschermingskussens klimmen. 
• Bij het uitrijden dient men aan de rechterzijde van de baan te rijden. 
• Het met meer dan twee personen naast elkaar rijden is verboden. 
• Het geven van instructies is alleen toegestaan op de “krabbelbaan”, dus zeker geen stilstaande trainers met pupillen in de bocht. 
• Het oefenen van de start is alleen toegestaan bij de 1.000 meter-start en de 1.000 meter- finish, dus niet direct na de bocht. Daarbij dient men aan de rechterzijde (gezien in de rijrichting) een stuk ijs vrij te houden zodat de rechtop rijdende schaatsers de startende schaatsers rechts kunnen passeren. 
• De trainers/begeleiders zien er op toe dat er door hun opdrachten geen gevaar optreedt voor de op de baan aanwezige rijders. 
• Beschermers en bidons dienen in de daarvoor aan de beschermingskussens bevestigde vakken te worden geplaatst. 
• Tijdens de trainingsperioden wordt gebruik gemaakt van pylonen om het deel voor het ”hoog op rijden” duidelijk aan te geven

 Spelregels STC De Rijnstreek / Vereniging IJssport Koudekerk

• Bij aankomst direct naar beneden om in te lopen en om te kleden in plaats van boven.
• Zodra de dweilmachine van het ijs is, ca18.30 uur, beginnen met inrijden.
• Zorg dat je na het inrijden de kleding aan heb waarin je kan trainen. (handschoenen verplicht)
• Om 18.35 trainer op zoeken op de krabbelbaan en begin training.
• Als je voortijdig van het ijs gaat eerst melden bij trainer.
• Als je in een andere auto terug rijdt als waarmee je ben gekomen altijd melden bij de eerste chauffeur.