post

Diplomaschaatsen 2014

Schaatsen met familie en vrienden - kleinDegenen die al langer bij onze pupillen in Leiden schaatsen zijn gewend dat we jaarlijks rond begin februari de verschillende proeven van het diplomaschaatsen afnemen.

Het ging altijd om drie proeven:

 1. Slalomproef (zo snel mogelijk 45 meter en 45 meter terug slalommen om pionnen die op een onderlinge afstand van 5 meter staan)
 2. Start/remproef (zo snel mogelijk een traject van 90 meter afleggen; dit traject bestaat uit: 40 meter heen, dan zo snel mogelijk omkeren, dan 45 meter terug, opnieuw zo snel mogelijk omkeren en tenslotte de laatste 5 meter terug naar de lijn waar je gestart bent.
 3. Uithoudingsproef (zonder pauze een aantal rondjes rijden; het aantal rondjes was daarbij afhankelijk van de tijden die bij de andere twee proeven werden behaald.

De KNSB heeft de laatste jaren uitgebreid nagedacht over proeven die meer recht doen aan de ontwikkeling en verbetering van de schaatstechniek. Hiertoe is voor pupillen een zogenaamd schaatsvaardigheidspaspoort ingevoerd (en daarmee is officieel het oude schaatsdiploma afgeschaft). Wij, STC De Rijnstreek, geven dit seizoen nog één keer het oude schaatsdiploma uit (zie verderop in deze mail); daarnaast zijn wij ook druk bezig met het nieuwe vaardigheidsdiploma. De oefeningen zijn hier dit jaar al op aangepast en de begeleiders kijken regelmatig hoe de kinderen ervoor staan met de vaardigheden die samenhangen met het genoemde schaatsvaardigheidspaspoort. Op onze weblog vindt u meer informatie over het schaatsvaardigheidspaspoort. Een en ander wordt geillustreerd met zeer duidelijke filmpjes! Schaatsvaardigheidspaspoort

Er zijn 6 niveaus:

 • niveau 2: de beginnende schaatser (niveau 1 bestaat niet)
  t/m
 • niveau 7: de “volleerde” jeugdige schaatser

De eisen die gesteld worden bij niveau 2 zijn waarschijnlijk haalbaar voor alle kinderen van een jaar of zes die hun eerste seizoen schaatsen.

De eisen die gesteld worden bij niveau 7 zijn zonder meer pittig te noemen. Het is dan ook een hele uitdaging voor pupillen om dit niveau te halen.

Wij hebben aan het begin van het seizoen instructieavonden georganiseerd voor onze begeleiders/trainers om voorbereid te zijn op deze nieuwe ontwikkelingen. Verder stelt de schaatsbond hiervoor ook allerlei materialen – zoals readers – beschikbaar en zijn er ook instructiefilmpjes beschikbaar waarop te zien is wat er bij de verschillende niveaus van de kinderen wordt verwacht.

Ook u als ouder (en ook uw kind) heeft toegang tot dit materiaal.

Zie hiervoor: http://knsb.nl/opleidingen/knsbvaardigheidstesten/de-vaardigheidstesten/

Wij zijn zoals gezegd druk met het invoeren van deze vaardigheidspaspoorten. Daarnaast nemen wij dit jaar nog één keer de eerste twee proeven van het oude schaatsdiploma af (wij beschikken nog over voldoende diploma’s om ze dit jaar nog een keer aan alle kinderen uit te reiken.

Diplomaschaatsen op 1 februari

Hiertoe laten we alle kinderen op zaterdag 1 februari a.s. zowel de slalomproef als de start/remproef afleggen. De uithoudingsproef vervalt dit jaar; alle kinderen hebben al deelgenomen of kunnen deelnemen aan de toertocht in december en bovendien hebben we in alle jaren dat we dit doen nog nooit meegemaakt dat een kind zakte op de uithoudingstest.

Het is belangrijk dat alle kinderen die nog een laatste keer een schaatsvaardigheidsdiploma willen halen op 1 februari aanwezig zijn. We zullen direct  om 17:45 uur starten. In afwijking van vorige jaren kunnen alle kinderen dus op één avond beide proeven afleggen.

De kinderen die op die dag ziek zijn of absoluut verhinderd zijn (wij snappen dat een verjaardag van een vriendje of van opa of oma natuurlijk voor kan gaan) kunnen op 8 februari aan het einde van de les (afhankelijk van  het aantal kinderen  dat de proeven nog moet doen de laatste 10 of 15 minuten van de les) de proeven alsnog inhalen.

Ik verzoek u om mij te informeren als uw kind er op 1 februari niet is (als we weten wie er niet zijn, dan verloopt het afleggen van de proeven een stuk sneller.

Als u naar aanleiding van deze mail nog vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u dat altijd op zaterdagmiddag aan mij of aan Bart de Vries vragen.

Slalom
De slalomproef:

 • Deze bestaat uit het heen en weer rijden van een slalomparcours: totale afstand
 • bedraagt 90 meter.
 • 45 meter heen en 45 meter terug
 • Je moet meteen na de start naar links voor de eerste pylon.
 • Het is belangrijk dat je het parcours zo snel mogelijk aflegt zonder de pylonen te
 • raken of van hun plaats te stoten.
 • De bocht bij het keerpunt wordt linksom genomen (zie het plaatje)

StartenRemproef
De start- en remproef:

 • Deze proef bestaat uit het in een rechte lijn heen en weer rijden van een bepaalde afstand (in totaal 90 meter)
 • 40 meter zo snel mogelijk schaatsen, keren, 45 meter terug (natuurlijk nog steeds zo snel mogelijk)
 • Tenslotte nog een keer omkeren en de laatste 5 meter naar de finish
 • Je moet hierbij niet slalommen.
 • De bochten bij het keerpunt wordt linksom genomen.
 • Vergeet niet dat het om de tijd gaat, dus niet stoppen op de streep, maar zo snel mogelijk de finish passeren.

 

Club- en districskampioenschappen

Binnenkort zal ik u ook informeren over hoe het einde van  het seizoen eruit zijn (jaarlijkse wedstrijden).

 1. Onze clubkampioenschappen (zaterdag 15 maart)
 2. Het districtskampioenschap voor pupillen C, D, E en F

Helaas zijn er dit jaar geen districtskampioenschappen voor pupillen A en B (helaas was daar in Haarlem dit jaar geen ruimte voor: wellicht kunnen deze wedstrijden toch nog worden georganiseerd als we een periode met natuurijs krijgen).

Met vriendelijke groet namens de begeleiders en hete bestuur,

Kees van der Klauw