STC De Rijnstreek & Vereniging IJssport Koudekerk

Beste leden, ouders en trainers,

In het laatste jaar zijn er diverse contacten geweest met Verenging IJssport Koudekerk. Naar aanleiding van die contacten is gesproken over de mogelijkheden om in voorkomende gevallen gezamenlijk te trainen. Vorig jaar is dat al gestart toen onze junioren op maandagavond mochten meetrainen met de maandagavondgroep van de Koudekerkse vereniging. Gedurende de laatste paar weken is hier verder over gesproken en er is besloten om de junioren van de twee clubs op vrijdagavond (gedeeltelijk) gezamenlijk te laten trainen. Dit betekent onder andere ook een gedeeltelijk nieuwe groepsindeling.

Voor de Koudekerkse vereniging betekent dat dat de junioren van hun club op de vrijdagavond de gelegenheid hebben om op het eigen niveau deel te nemen aan een training. Er is binnen die groep veel niveauverschil, vooral tussen de pupillen en de junoren. Op de maandagavond geldt hetzelfde voor onze groep junioren en neo-senioren. Door onze leden mee te laten trainen in hun maandagavondgroep bieden we ook hen de gelegenheid om op niveau te trainen. Een win-win situatie dus. De verschillende opties zijn met de diverse besturen en trainers van de beide verenigingen besproken, daarbij was iedereen enthousiast! Het belangrijkste argument hiervoor is steeds geweest dat we de sporters een uitdagende training willen kunnen geven en we denken dat we dit op deze wijze kunnen invullen. Vanzelfsprekend wordt dit gedurende het seizoen verder nauwlettend gevolgd en zal ook een evaluatie worden gedaan aan het einde van het seizoen.

Voor de vrijdagavond (en dus voor onze leden) betekent dit een relatief kleine wijziging in de groepsindeling. Onze eerste groep wordt hierbij uitgebreid met rijders van Koudekerk en vervolgens gesplitst. Hiermee creeeren we twee groepen met rijders die meer aan elkaar gewaagd zijn. De eerste groep zal getraind worden door onze eigen trainer Stefan de Graaf, daarbij geassisteerd door Dorinne de Kleer. De tweede groep zal worden getraind door de trainer van Koudekerk, Martien de Graaf (de vader van Stefan).

Concreet betekent dit dat de groepsindeling als volgt er uit zal zien: 

Stefan de Graaf   Martien de   Graaf
  Dorinne de Kleer     Jesse de Vries
  Stan van Stralen     Aniek van Gorkom
  Jeroen Splinter     Rosa Boerfijn
  Daan Valentijn     Wendy Segaar
  Bart Valentijn     Laura Fioole
  Charlotte van der Voort     Annemiek Nieuwhof
  Pieter Bogaards      
  Stork Drexhage      
         
Wendy   Breedijk   Ton de Kleer
  Tren Drexhage     Mandy van den Berg
  Anouk van den Berg     Esther Vrugt
  Hajo de Vries     Niek Lelieveld
  Liesanne van Gorkom     Moo van Tol
  Swen Kleijbeuker     Belinda Kleijn
  Daan Spruit     Pepijn van Atten
  Jade Holborough-K     Marise Lagendijk
  Celeste Hagen      
         
Cock   Doornekamp   Jan Zwetsloot
  Marloes Hoogenboom     Evelien Heemskerk
  Brigit de Kleer     Max Rademakers
  Kim de Bruin     Jop van der Wel
  Paul Vriend     Andries Kraaij
  Nula van Rijn     Stan Kortman
  Lisa Zwetsloot      
         
Jeen Duker   Jeroen Hoogenboom
  Pieter van den Berg     Floortje van den Berg
  Mirjam Vos     Emma Schoonen
  Lisanne Elsinga     Aniek Heemskerk
  Kim Doornheim     Maaike Doornheim
  Jet Molenaar     Martijn Vink
  Alexander Doornekamp     Mees Velthuis