post

STC De Rijnstreek skeelert met De SportVrouw

Stichting De SportVrouw biedt laagdrempelige sport voor vrouwen. “Bij ons staat ‘gezellig bewegen’ centraal. Dat betekent lekker ongedwongen sporten en samen afsluiten met een kopje koffie/thee”, aldus SportVrouw-coach Janine Heemskerk.

Onze trainers Ton de Kleer en Bart de Vries geven deze samenwerking vorm door deze skeelergroep elke woensdagavond te begeleiden. Vanaf 5 juni t/m 25 september zijn elke woensdagavond om 20 uur de deelnemers van De SportVrouw welkom bij de wielerbaan aan de Amerikalaan 163. Bij de eerste trainingen is het duidelijk geworden dat plezier de belangrijkste drijfveer is. Ken je ook iemand die wilt deelnemen? 

Inschrijven kan via de website www.DeSportVrouw.nl of telefonisch 06-41751566.

STC De Rijnstreek laat zich in elk geval van haar sportieve kant zien!

skeelersportvouw-2


 

post

De Rijnstreekers passen nieuw clubtenue

Eindelijk is het zover; STC De Rijnstreek heeft gekozen voor een clubtenue! Afgelopen woensdag hebben veel leden van de Rijnstreek hebben hun nieuwe clubtenue gepast.

Het is al vele jaren een onderwerp van gesprek, maar in de afgelopen maanden heeft het bestuur met een aantal leden hard gewerkt om een keus te maken voor het nieuwe clubtenue van De Rijnstreek. Afgelopen woensdag hebben veel leden na de training het tenue gepast. De fris blauwe kleuren van ons nieuwe tenue vallen zeker in de smaak en zullen de schaatsbaan in Leiden en Den Haag extra glans geven.  

kledingpassen2013-1  
 kledingpassen2013-2  

 

post

Traktatie zomerijs valt in de smaak

Zoals elke jaar is er in de zomermaanden 6 weken “zomerijs” in Thialf en kan er geschaatst worden.op deze fraaie schaatsbaan in Heerenveen. Afgelopen zaterdag vertrok een bus met Rijnstreek leden  samen  met een aantal leden van de schaatsclub uit Koudekerk aan den Rijn naar Thialf.

Het zomerschaatsen is populair want de bus was snel vol. Om 10.00 uur vertrok de bus met goedgehumeurde schaatsers vanuit Alphen aan den Rijn en rond lunchtijd arriveerde de bus bij Thialf. Even snel lunchen en daarna met de goed geslepen schaatsen het ijs op. De sfeer was uitstekend, maar er werd ook lekker getraind. Volgend jaar gaan we natuurlijk weer!

Hier nog meer foto’s van deze gezellige dag in Thialf.

zomerschaatsen groep2013-2


 

Beleidsplan

Beleid Schaatsvereniging De Rijnstreek

Inleiding
SchaatsTrainingsCentrum De Rijnsteek is een zelfstandige club en aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaats Bond (KNSB). Daarnaast is STC De Rijnstreek onderdeel van de Omni-vereniging Avanti. Omni-vereniging Avanti behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bij haar aangesloten subverenigingen Wielervereniging Avanti, Toerclub Avanti, Triathlonclub Alphen aan den Rijn en SchaatsTrainingsCentrum De Rijnstreek.

STC De Rijnstreek is opgericht in 1956. In dat jaar sloegen de Alphense ijsclubs Gouwsluis en ‘s – Molenaar de handen in een. Daarnaast heeft De Rijnstreek ook gedurende jaren een regiofunktie gehad voor de omliggende ijsclubs. In de jaren 60 van de vorige eeuw ging een groep Alphense schaatsers met een bus van de firma Verhoef uit Nieuwerbrug naar de Jaap Eden ijsbaan in Amsterdam. In 2003 is De Rijnstreek overgestapt naar de ijsbaan de Uithof in Den Haag waar de jeugdleden en senioren vandaag de dag nog altijd schaatsen.

Op dit moment heeft STC De Rijnstreek zo’n 200 leden. De rode draad van de vereniging is gezelligheid met elkaar, plezier in het schaatsen en respect voor elkaar. Er is een trainingsprogramma voor de jongste jeugd(6 – 12 jaar), jeugd (13 – 18 jaar) en volwassenen. STC de Rijnstreek is een actieve club met verschillende evenementen als clubkampioenschappen, een trainingsweekend voor de jeugd, droogrtrainen en skeeleren in de zomermaanden en “zomer”schaatsen in Thialf.

Bijna alle informatie over onze club is te vinden op deze website. Het beleid zoals de schaatsvereniging De Rijnstreek voor ogen heeft, wordt in dit beleidsplan nader toegelicht. Wij wensen u veel leesplezier.


Bestuur en organisatie
De besturing van schaatsvereniging STC De Rijnstreek is de verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur dat bestaat uit een aantal (4) vrijwilligers en bestaat uit de volgende functies: voorzitter, penningmeester, secretaris en sponsoring/PR. Door de inzet van veel vrijwilligers, zowel leden als ouders van leden worden de belangrijkste werkzaamheden uitgevoerd. Denk hierbij aan het opstellen van een rijschema voor de jeugd die in Den Haag trainen en het organiseren van de clubkampioenschappen.

Commissie(s)

De Rijnstreek kent op dit moment de volgende commissies.

 • De commissie Den Haag:
  Deze commissie is onder meer verantwoordelijk voor de organisatie van het jaarlijks trainingsweekend (november) in Thialf.
 • De commissie Leiden:
  Deze commissie organiseert de activiteiten die betrekking hebben op het jeugdschaatsen in Leiden.

 

Missie

Schaatsvereniging De Rijnstreek wil in staat zijn om de schaatssport aan te bieden voor de bewoners van de gemeente Alphen aan den Rijn en omgeving, voor jong en oud. De Rijnstreek heeft plezier hoog in het vaandel staan. De Rijnstreek doet dit in de praktijk met enthousiasme en op een respectvolle manier.

 

Visie
Schaatsvereniging De Rijnstreek beoogt dat haar leden de schaatssport op een plezierige manier kunnen beoefenen waarbij de overdracht van schaatstechniek aan de leden de juiste aandacht krijgt. Plezier, respect en prestatie naar vermogen zijn de kernwoorden

 

Hoe willen we dat bereiken?

 

Doelstellingen
Het Beleidsplan van schaatsvereniging De Rijnstreek omvat het plan voor de periode 2014 – 2017. Uitgangspunt van het bestuur is een financieel gezonde vereniging, waar plezier, sportiviteit en competitie hand in hand gaan. De doelstellingen zijn onderstaand verwoord: 

 • Het bieden van de mogelijkheid om te kunnen starten met de schaatssport
 • Het aanbieden om recreatief de schaatssport te beoefenen
 • Het aanbieden van de mogelijkheid om competitief te schaatsen
 • Het bieden van extra uitdaging en trainingsmogelijkheden voor talenten die graag willen doorgroeien
 • Het verder ontwikkelen van inline-skate mogelijkheden
 • Het professionaliseren van het sponsorbeleid. Op dit moment ontvangt De Rijnstreek nog geen sponsorinkomsten. Het bestuur beoogt vanaf 2014 een aantal sponsors aan te trekken. De hiertoe opgestelde brief is toegevoegd als bijlage

  Een manier om bovenstaande doelen te bereiken is het samenwerkingsverband zoals is opgestart met schaatsvereniging Koudekerk aan den Rijn. Daarnaast wordt de website van STC De Rijnstreek actief gebruikt met nieuws, wedstrijdverslagen en andere feiten. Dit enthousiasmeert en zorgt voor positivisme in de vereniging.

 

Sponsoring en PR beleid
Zoals reeds vermeld tracht het bestuur sponsoring en PR meer structuur te geven. Dit seizoen zijn de banden met de lokale pers aangehaald wat heeft geresulteerd in aandacht voor de activiteiten en prestaties van STC De Rijnstreek. De taken van de verantwoordelijke voor sponsoring en PR zouden als volgt geformuleerd kunnen worden:

 •  Het formuleren van een beleid voor sponsoring en PR
 • Het opstellen van een plan voor bovengenoemde zaken
 • Het op de hoogte houden van het Algemeen bestuur
 • Het onderhouden van contacten met sponsors en pers
 • Het waarborgen van goede (contractuele) afspraken met sponsors

Technisch beleid
Het technisch beleid krijgt steeds meer aandacht en dit leidt tot meer structuur in trainingsaanpak voor de jeugdleden en opleiding van de trainersstaf. De Rijnstreek heeft de volgende doelstellingen voor het technisch beleid:

Het vaardigheidspaspoort voor de jongste jeugd waar aandacht is voor plezier, en verbetering van de schaatstechniek. Het vaardigheidspaspoort geeft een objectief beeld van de ontwikkeling op schaatsgebied van de jongste jeugd. Het vaardigheidspaspoort onderscheidt een zevental niveaus van het “ijsvrij” worden tot “wedstrijdstart”. In eerste instantie is de indeling van kinderen in groepen gebaseerd op basis van leeftijd; allengs wordt meer en meer gekeken naar niveau van schaatsvaardigheid.
Het technisch beleid voor de jeugd (12 – 18 jaar) is erop gericht om de de kwaliteit van de schaatstechniek zo hoog mogelijk te krijgen, gegeven de kwaliteit van elk individu. Daar waar de jeugd kiest voor wedstrijden zal er gestreefd worden om elk individu zo goed mogelijk te laten presteren. Dit impliceert oa dat bij elke wedstrijd een trainer aanwezig zal zijn om de jeugd te begeleiden tijdens de wedstrijd. De teamindeling is op basis van niveau van schaatsvaardigheid. Daarnaast is het bestuur van mening dat in het kader van talentontwikkeling er voor het volgend seizoen meer structuur moet worden gegeven aan wedstrijdschaatsers (talenten)in de vorm van meer “ijstraining” en “droogtraining”. In de zomermaanden wordt er twee keer in de week getraind (skeeleren en droogtraining). Het is wellicht overbodig om te vermelden dat plezier hoog in het vaandel blijft staan.
Op dit moment wordt een aantal trainers opgeleid om het niveau van de trainingen te verbeteren en te verhogen. Om structureel het niveau van trainingen te verhogen is het gewenst om vanuit de visie op te leiden en te inspireren. Het is van belang dat dit beoogde trainingsbeleid wordt doorgevoerd in de gehele vereniging (van jongste jeugd tot senioren)

 

Financieel beleid
Doelstellingen nader in te vullen

 

Trainingen
Zie de trainingen pagina op de website hier.

 

Junioren en Senioren – Den Haag – 2013

De Uithof Den Haag – 17 maart 2013
          gem. snelheid  
  Meisjes Pupillen * 100 m. 500 m. punten in km/uur  
1 Jade   Holborough-Kervliet 12.96 57.00 121,8 29,68  
2 Celeste   Hagen 12.96 57.51 122,31 29,54  
3 Liesanne   van Gorkum 13.40 56.63 123,63 29,33  
4 Willemien   van Egmond 13.56 56.60 124,4 29,18  
5 Belinda   Kleijn 13.55 57.41 125,16 28,95  
6 Esther   Vrugt 14.06 56.52 126,82 28,73  
7 Anouk   van den Berg 14.00 1.05.22 135,22 26,66  
8 Bonita   Vink 19.81 1.02.99 162,04 23,37  
             
  Jongens Pupillen * 100 m. 500 m. punten   (1.000m)
1 Swen Kleijbeuker 12.54 50.03 112,73 32,34 1.41.53
2 Tren Drexhage 13.13 50.59 116,24 31,5 1.42.54
3 Daan Spruit 12.75 53.25 117 31,02 1.52.67
4 Jop van der Wel 13.35 52.16 118,91 30,74 1.49.91
5 Hajo de Vries 13.89 1.03.02 132,47 27,24  
6 Pepijn van Atten 14.04 1.07.42 137,62 26,17  
7 Alexander Doornekamp 14.83 1.07.71 141,86 25,43  
8 Moo van Tol 14.20 1.12.02 143,02 25,17  
             
  Meisjes Junioren C 500 m. 1.000 m. punten    
1 Aniek van Gorkum 50.78 1.45.36 103,46 34,81  
2 Rosa Boerefijn 52.70 1.48.00 106,7 33,74  
3 Mandy van den Berg 1.02.45 2.14.97 129,94 27,75  
4 Kim de Bruin 1.06.14 2.24.16 138,22 26,09  
             
  Jongens Junioren C 500 m. 1.000 m. punten   (1.500m)
1 Stork Drexhage 46.46 1.34.01 93,465 38,52 2.25.95
2 Bart Valentijn 1.04.55 1.38.26 113,68 32,26  
3 Niek Lelieveld 58.19 1.57.51 116,95 30,78  
4 Max Rademakers 1.01.18 2.17.73 130,05 27,78  
5 Andries Kraaij 1.02.57 2.32.86 139 26,16  
             
  Meisjes Junioren B 500 m. 1.500 m. punten    
1 Brigit de Kleer 52.01 2.50.35 108,79 33,15  
2 Iris van Atten 56.00 3.14.82 120,77 29,93  
3 Laura Bartels 58.30 1.57.01 116,81 30,82  
4 Lisa Zwetsloot 1.00.62 2.08.49 124,87 30,23  
             
  Jongens Junioren B 500 m. 1.500 m. punten    
1 Daan Valentijn 46.63 2.26.45 95,446 37,74  
2 Stan van Stralen 47.98 2.26.74 96,893 37,16  
3 Maljaert van Egmond 49.49 2.36.93 101,8 35,39  
             
  Meisjes Junioren A 500 m. 1.500 m.      
1 Dorinne de Kleer 48.12 2.36.07 100,14 36  
2 Marloes Hoogenboom 56.26 3.09.34 119,37 30,26  
             
  Jongens Junioren A 500 m. 1.500 m. punten    
1 Jeroen Splinter 47.35 2.32.69 98,246 36,69  
2 Jesse de Vries 49.49 2.49.95 106,14 34,07  
             
  Heren Neo-Senioren 500 m. 1.500 m. punten    
1 Benjamin van Dolder 45.21 2.22.11 92,58 38,91  
             
  Heren Masters 500 m. 1.000 m. punten    
1 Kees van Leeuwen 1.39.30 3.18.91 198,76 18,11  
             
  Heren Masters 500 m. 1.500 m. punten    
1 Wout Speksnijder 49.31 2.29.21 99,046 36,35  
2 Jan Zwetsloot 49.79 2.36.17 101,85 35,36  
3 Cock Wendy 51.91 2.45.22 106,98 33,68  
             
  De algemeen   clubkampioen bij de Dames is Dorinne de Kleer
  De algemeen   clubkampioen bij de Heren is Benjamin van Dolder
             
  * Dit is een open   categorie, de clubkampioenschappen per categorie zijn in Leiden verreden op   16 maart    

Pupillen C – F Aar en Amstel – 2013

IJshal Leiden – 23 maart 2013 

Pupillen F – Jongens/meisjes    
1 Sven Duineveld STC de Rijnstreek
2 Bob Velthuijs STC de Rijnstreek
3 Tim Verdel Leim/Rijns/Bild
Pupillen E – meisjes    
1 Sanne Roos Leim/Rijns/Bild
2 Vera van der Nagel STC de Rijnstreek
3 Sun Dong Mollema Ter Aar
Pupillen D – meisjes    
1 Nienke van Dok VZOD Kudelst
2 Iris Kompier Leim/Rijns/Bild
3 Lieke Mooren Leim/Rijns/Bild
Pupillen C – meisjes    
1 Jade Holborough-Kerkvliet STC de Rijnstreek
2 Anne van Leijden Leim/Rijns/Bild
3 Senna Vonk Ter Aar
Pupillen E – jongens    
1 Sijmen Egberts VZOD Kudelst
2 Niels Rewijk Leim/Rijns/Bild
3 Oscar Baars Bl Beugel
Pupillen D – jongens    
1 Danny Verdel Leim/Rijns/Bild
2 Luc van der Linden Leim/Rijns/Bild
3 Daan Schaap STC de Rijnstreek
Pupillen C – jongens    
1 Daan Spruit STC de Rijnstreek
2 Manuel Matrone Leim/Rijns/Bild
3 Mees Egberts VZOD Kudelst

 

 

post

Wedstrijden uitslagen en verslagen 2013

Jade promoveert meteen door en ook promotie voor Rosa (31  december 2013)  

Een paar weken geleden promoveerde pupil Jade Holborough-Kerkvliet naar klasse 2. In de eerste de beste wedstrijd in haar nieuwe klasse reed ze zo hard dat ze meteen promoveert naar klasse 1. Ze reed zondagochtend met 50.98 een prachtig nieuw p.r. op de 500 meter. De 50 secondengrens komt dus in zicht. Die grens was al in zicht voor C-junior Rosa Boerefijn en zij dook er zondag met 49.96 voor het eerst onder en daarmee dook ze ook onder de limiet voor klasse 2 en zo zorgde zij voor de tweede promotie van die ochtend. De dames waren toch wel succesvol want beiden prijkten bovenaan in het eindklassement van hun categorie. Rosa deed dat mede door een nieuw p.r. op de 700 meter die zij in 1.10.69 beëindigde. Jade kon zich nog niet verbeteren want ze reed die afstand voor het eerst en dat deed ze in 1.14.66. Er waren er meer succesvol in die vroege uurtjes op De Uithof. Net zoals Rosa verbeterde ook C-junior Liesanne van Gorkom zich op beide afstanden. Op de 500 meter haalde ze 2 seconden af van haar 2 weken oude p.r. dat nu op 51.68 staat en op de 700 verbeterde zij zich naar 1.12.50. Ook voor pupil Belinda Kleijn was er een verbetering op de 500 meter; daarop heeft zij nu 55.84 staan. Op de 700 meter liet Belinda 1.20.59 noteren. Onze 2 pupillen in klasse 1 reden een 1500 meter. Pupillen rijden die afstand slechts bij hoge uitzondering en voor de jongste van hen, Daan Spruit was het dan ook de 1e keer. Met zijn 2.38.13 zal hij zeker tevreden zijn. Swen Kleijbeuker had hem vorig jaar al eens gereden en deed dat toen in 2.40.33. Met 2.29.84 ging het nu aanmerkelijk sneller. De opbouw van zijn race was echter 1 van de merkwaardigst die ik ooit heb gezien. Na een mooie opening van 30.0 volgde een 1e volle ronde van 38.4, waarna er een rondje van 41.9 kwam , een verval van 3.5 seconde en in de laatste ronde weer een versnelling naar 39.4. Ik was er niet bij en weet dus niet wat er in die 2e ronde is gebeurd maar ik mag aannemen dat hij niet is gestopt omdat hij dacht dat hij moest stempelen. Of is het feit dat hij geen tegenstander had de oorzaak dat hij het een beetje te veel liet lopen die 2e ronde? Daan had met een opening van 33.4 en daarna 40.9, 40.9 en 42.7 duidelijk een veel evenwichtiger opbouw.

Zaterdagavond stond er voor alle, maar liefst 139, deelnemers alleen een 1500 meter op het programma. Voor B-junior Aniek van Gorkom en A-junior Jesse de Vries kon de vlag weer in top. Aniek verbeterde haar p.r. naar 2.38.26, voor het eerst onder de 2.40, en Jesse haalde met 2.33.52 zo’n 6 seconden af van zijn oude p.r.. De snelste Rijnstreektijd was echter voor C-junior Stork Drexhage. Voor hem geen p.r. maar met 2.18.04 reed hij wel voor de 2e keer onder de 2.20 en dat heeft nog niemand van de club hem dit seizoen nagedaan.

Een dag later stond Jesse al weer aan de start, nu voor een “pure sprint” (100, 300 en 500 meter). De vorm was er nog steeds want hij reed zijn 2e en 3e p.r. van het weekend. Op de 100 meter verbeterde hij zich naar 12.21 en op de 300 naar 29.79. De 500 ging deze keer in 47.20. A-junior Jeroen Splinter verbeterde zich op alle 3 de afstanden, dus ook voor hem 3 p.r.’s in 1 weekend! Op de 100 meter heeft Jeroen nu 11.86 staan, op de 300 meter 28.89 en op de 500 meter 46.24. Neosenior Dorinne de Kleer, onze regerend clubkampioen bij de dames, reed haar 1e wedstrijd van dit seizoen en zij bracht 12.37, 30.45 en 48.70 op de klokken.

Komend weekend staat in het teken van het Zuid Hollands Kampioenschap voor pupillen. Dat kan spannend worden want met Swen Kleijbeuker hebben we zeker een podiumkandidaat. Dat zal Daan Spruit dit jaar nog niet zijn maar een toptienklassering zit er misschien wel in. Dat geldt wellicht ook voor Jade Holborough-Kerkvliet, zeker als zij weer net zo hard rijdt als afgelopen zondagochtend. Maar voor Daan en Jade geldt dat zij volgend jaar weer een kans hebben want ook dan zijn zij nog pupil. Het 4e Rijnstreeklid dat waarschijnlijk aan de start komt is Belinda Kleijn. Zij is 1e reserve bij de meisjes maar ik zag dat er al 1 afmelding was van een geplaatst meisje, dus zal haar naam ook wel op de voorlopige startlijst staan die over een paar dagen op de gewestelijke site zal worden geplaatst. Zaterdagavond hebben we ook 4 leden aan de start. Dat zijn Dorinne de Kleer, Jeroen Splinter, Jesse de Vries en Stan van Stralen. Zij rijden een 500 en een 1000 meter.

Zondagmorgen 12 januari 2014 staat er een pure sprint (100, 300 en 500 meter) op het programma voor C-junioren in klasse 2, 3 en 4 in het kader van de baancompetitie. De pupillen in klasse 1 kunnen die ochtend een 1000 meter rijden. Je kunt je hiervoor tot zaterdag 4 januari 12.00 uur aanmelden met een email naar wedstrijdcoordinator@stcderijnstreek.nl.  In het avondprogramma zal er waarschijnlijk weinig of geen blauw te bewonderen zijn. Zaterdagavond is er een regioselectiewedstrijd voor het NK junioren, en daar hebben wij (nog) geen kandidaten voor, en zondagavond hebben we maar 1 lid in de categorieën die dan aan bod komen, n.l. bij de neosenioren klasse 4.

 

Wout Speksnijder


Promotie voor Liesanne en unicum voor Celeste

Vorige week schreef ik over het p.r. op de 500 meter dat C-junior Liesanne van Gorkom het weekend daarvoor had gereden. Wat ik toen helemaal over het hoofd heb gezien is dat ze met haar tijd van 53.77 onder de limiet van 54 seconden voor klasse 3 was gekomen en dus was gepromoveerd. Ze is daarmee de 10e gepromoveerde van De Rijnstreek dit seizoen.

Afgelopen weekend hadden we het recordaantal van 12 Rijnstreekleden, van jong tot oud, aan de start voor een wedstrijd. Ondanks het feit dat we inmiddels halverwege het seizoen zitten en het daarom ook wat moeilijker wordt je steeds maar weer te verbeteren, leverde dat toch nog maar liefst 13 verbeteringen en, een unicum, 1 evenaring van een p.r. op. Er waren er die zich verbeterden op beide afstanden waarop ze van start gingen en opvallend daarbij was dat dat vooral junioren betrof die daarmee dus eigenlijk mijn vorige zin logenstraften maar vooral ook aangaven dit seizoen erg goed bezig te zijn.

Zaterdagavond was het meteen al goed raak. Er stonden een 500 en 1000 meter op het programma waarvoor zich 3 van onze junioren zich meldden. B-junior Aniek van Gorkom en A-junior Jesse de Vries waren op beide afstanden sneller dan ooit tevoren. Het lukte Aniek nog net niet om de 50 secondengrens te passeren maar met 50.15 kwam ze toch wel heel dichtbij. Op de 1000 meter verbeterde zij zich naar 1.42.79. Jesse zette op de 500 meter een flinke stap met zijn verbetering naar 46.65, meer dan een seconde eraf! Het feest kon helemaal niet meer op toen hij op de 1000 met 1.39.23 voor het eerst onder de 1.40 bleef. De toptijden van B-junior Daan Valentijn staan al wat scherper en voor hem zaten er deze keer helaas geen verbeteringen in. Op de 500 kwam Daan uit op 47.02 en op de 1000 op 1.37.31.

De volgende ochtend kwamen er 2 C-junioren en 5 pupillen aan de start. Voor beide junioren leverde dat ook 2 p.r.’s op. Mandy van den Berg verbeterde zich op de 300 meter naar 35.86 en was daarmee een fractie te langzaam voor promotie naar klasse 4. Op de 500 lukte het haar net niet om voor het eerst onder minuut te komen maar met haar nieuwe toptijd van 1.00.88 kwam ze er toch wel heel dichtbij. Het lukte Moo van Tol wel om op die afstand onder de minuut te komen en hoe! Moo haalde maar liefst ruim 7 seconden af van zijn p.r. dat nu op 59.31 staat. Op de 300 meter verbeterde hij zich naar 36.23. Bij de pupillen waren er ook 2 verbeteringen voor Anouk van den Berg. Anouk was eerder deze maand al voor het eerst onder de minuut gedoken op de 500 meter en nu verbeterde zij zich naar 59.03. Op de 700 meter bracht zij haar nieuwe toptijd op 1.27.96. Wel of niet onder de minuut op de 500 meter was de kwestie die ochtend op De Uithof. Het lukte ook Alexander Doornekamp om er voor het eerst onder te komen. Op zijn vorige 500 bleef hij er nog net boven maar nu ging hij met 59.52 ook door die grens. De 700 meter reed hij voor het eerst en die ging in 1.28.07. Hajo de Vries en Jade Holborough-Kerkvliet reden alleen een 500 meter. Daarop bracht Hajo zijn p.r. op 57.46 en bleef Jade steken op 57.11. En dan was er die ochtend ook nog een unicum. Het is al heel zeldzaam als je in je schaatscarrière 2 keer exact dezelfde tijd rijdt op een afstand. Vroeger, toen er nog met de hand werd geklokt in tienden van seconden, kwam het wel eens voor maar tegenwoordig, met de elektronische tijdwaarneming in honderdsten, is het toch een zeldzaamheid. Wat het echter uniek maakt is dat de tijd die zondagochtend voor Celeste Hagen na haar 500 meter op het bord stond niet zo maar een tijd was: het was exact haar bestaande p.r., 57.51! Celeste reed ook nog een 700 meter en die ging in 1.29.12.

De 13e verbetering van een p.r. kwam op naam van A-junior Jeroen Splinter. Hij reed zondagavond een 3000 meter en eindigde daarop in 5.10.75, waarmee hij 10 seconden van zijn oude p.r. af haalde. De avond ervoor kwam ik in Heerenveen op die afstand uit op 5.08.79.

Komend weekend staat er zaterdagavond een 1500 meter op het programma. Van De Rijnstreek geven dan Aniek van Gorkom, Jesse de Vries en Stork Drexhage acte de présence. Zondagochtend zijn Daan Spruit en Swen Kleijbeuker aan de beurt om die afstand te rijden. Dan komen ook Liesanne van Gorkom, Rosa Boerefijn, Jade Holborough-Kerkvliet en Belinda Kleijn aan de start. Zij rijden een 500 en 700 meter.

Het eerste weekend van het nieuwe jaar staat in het teken van het Zuid Hollands Kampioenschap voor pupillen. Dat wordt zondagochtend 5 januari verreden op De Uithof. De uitnodigingslijst daarvoor staat inmiddels op de gewestelijke site. Daarop 4 namen van Rijnstreekleden: Swen Kleijbeuker, Daan Spruit, Jade Holborough-Kerkvliet en Belinda Kleijn. Swen, Daan en Jade zijn rechtstreeks geplaatst en Belinda is 1e reserve bij de meisjes; als het een beetje meezit, kan zij dus ook starten. De inschrijving hiervoor gaat niet via mij maar mag je deze keer zelf doen. In het avondprogramma is er zaterdagavond 4 januari een wedstrijd over 500 en 1000 meter voor alle A-junioren en (neo)senioren, ongeacht hun klasse, in het kader van de baancompetitie. Een avond later is er zo’n zelfde feestje voor masters en is er ook gelegenheid voor B-junioren in klasse 5 om die afstanden te rijden.

Prettige kerst allemaal.

Wout Speksnijder 


Afgelopen weekeinde kwamen Jesse de Vries, Daan Valentijn en Aniek van Gorkom in actie op zaterdagavond. Op zondagochtend was het de beurt aan diverse C Junioren en pupillen. Moo van Tol, Mandy van den Berg, Alexander Doornekamp, Anouk van den Berg, Celeste Hagen, Hajo de Vries en Jade Holborough-Kerkvliet gaven acte de présence. Binnenkort het verslag. Nu vast enkele foto’s.

IMG 2699 Aniek 500 klein  IMG 2727 Daan 500 klein 

Aniek van Gorkom – 500 meter 

 

 Daan Valentijn – 500 meter

 

 IMG 2788 Jesse 1.000 klein  Wedstrijd schaatsen 201312 - klein

 Jesse de Vries – 1000 meter

 

 Best vroeg en koud zo op zondagmorgen!

 

  Foto’s René Valentijn

 


Daan 1e in Rotterdam, Swen 4e in Biddinghuizen (17 december 2013)

Afgelopen weekend trokken enkele van onze leden de wijde wereld in. In Rotterdam was zaterdagmiddag een wedstrijd met vrije inschrijving op de nieuwe ijsbaan die daar enkele weken geleden werd geopend en in Biddinghuizen was op Flevonice een kortebaanwedstrijd voor pupillen waarvoor de snelste 32 pupillen van de Sara-lijst 100 meter waren uitgenodigd. Wie er van De Rijnstreek allemaal in Rotterdam waren weet ik niet, maar op de site van SVR Rotterdam zag ik dat Daan Spruit in zijn categorie de 1e plaats had behaald. Voor de wedstrijd in Biddinghuizen was Swen Kleijbeuker uitgenodigd. De wedstrijd ging over 140 meter alleen maar rechtuit schaatsen. In de 1e ronde werd Swen 6e en dat was ruim voldoende om tot de beste 16 te behoren die doorgingen naar de volgende ronde. Daarin werd hij 3e en zo ging hij met 7 anderen weer een ronde verder. In die ronde werd beslist welke 4 er door zouden gaan naar de finale en met zijn 4e plaats zat Swen daar ook weer mooi bij. In die finale moest hij helaas zijn meerdere erkennen in de andere 3 maar een 4e plaats in zo’n sterk wedstrijdveld is toch een mooie prestatie.

Stork Drexhage stond zondagavond aan de start bij het Zuid Hollands Kampioenschap voor C-junioren. Helaas had hij niet meer de grote vorm van een paar weken geleden toen hij een formidabele 2.16 reed op de 1500 meter. Hij deed nu 2.21.10 over die afstand. Zijn 500 meter ging in 45.65. In het eindklassement werd Stork 20e.

Voor Daan Spruit kon het dit weekend niet op. Na zaterdag de wedstrijd in Rotterdam al te hebben gewonnen was het zondagmorgen op De Uithof weer tijd voor p.r.’s. Er stond 2 keer een 100 en 1 keer een 300 meter op het programma voor hem. Met 12.44 en 12.55 bleef hij op beide 100 meters onder het p.r. dat hij een week eerder had gereden op die afstand en ook de 300 meter leverde met 30.60 een nieuw p.r. op. C-junior Liesanne van Gorkom verbeterde haar p.r. op de 500 meter naar 53.77. Op de 700 meter eindigde Liesanne in 1.13.98. Op beide afstanden was ze de snelste van haar klasse. Als een van de laatsten die ochtend kwam C-junior Bart Valentijn aan de start. Bart reed alleen een 1000 meter en ook hij zette zijn beste beentje voor, met als resultaat een nieuwe p.r. in 1.34.02.

Aanstaande zondag ziet het ’s morgens met 7 leden van De Rijnstreek weer vrij blauw in Den Haag. De C-junioren Mandy van den Berg en Moo van Tol rijden dan een 300 en 500 meter en de pupillen Hajo de Vries, Alexander Doornekamp, Celeste Hagen, Anouk van den Berg en Jade Holborouh-Kerkvliet een 500 en 700 meter. In het avondprogramma zijn we dit weekend met Aniek van Gorkom, Daan Valentijn, Stan van Stralen, Jesse de Vries en Jeroen Splinter ook goed vertegenwoordigd.

 In het weekend tussen Kerst en oud-en-nieuw staan er voor zondagmorgen 29 december een 500 en 700 meter op het programma voor de pupillen in klasse 2 en 4 en de C-junioren in klasse 3. De pupillen in klasse 1 kunnen die ochtend een 1500 meter rijden. De C-junioren in klasse 2 kunnen die laatste afstand zaterdagavond al rijden. Opgeven voor die wedstrijden kun je tot zaterdag 21 december 12.00 uur met een email naar  wedstrijdcoordinator@stcderijnstreek.nlNaast de C-junioren klasse 2 kan ook iedereen in de oudere categorieën, ongeacht hun klasse, op zaterdagavond 28 december een 1500 meter rijden. 

 

Wout Speksnijder 


Jade: val, 2 p.r.’s en …….promotie! (9 december 2013)

Zondagmorgen stonden er 6 pupillen van De Rijnstreek aan de start voor een wedstrijd in hun klasse, 2 in klasse 1 en 4 in klasse 3. Blikvanger werd toch wel Jade Holborough-Kerkvliet. Het was haar eerste wedstrijd van het seizoen maar het was wel meteen goed raak. Ze reed met 53.43 een prachtig p.r. op de 500 meter en dat leverde haar meteen een promotie naar klasse 2 op. Met deze tijd zat ze maar een fractie boven de limiet voor klasse 1! Ook op de 100 meter was ze sneller dan ooit: 12.90. Ze zou ruim als eerste in het dagklassement van klasse 3 zijn geëindigd, ware het niet dat zij op de 300 meter ten val kwam en daardoor slechts 46.34 op die afstand noteerde. Een tweede plaats in dat dagklassement was er voor Celeste Hagen die met 34.87 een p.r. reed op de 300 meter. Op de 100 meter reed Celeste 13.26 en op de 500 58.72. Wat lager in het klassement eindigde Anouk van den Berg maar die zal De Uithof toch wel opgetogen hebben verlaten. Voor Anouk waren er maar liefst 3 p.r.’s. Op de 100 meter reed ze 13.51, op de 300 34.96 en de 500 meter ging in 59.67, voor het eerst onder de minuut! Dat lukte Alexander Doornekamp net niet maar zijn 1.00.25 was wel een p.r.. Ook op de 300 verbeterde Alexander zich en daarop heeft hij nu 36.73 staan. De 100 meter reed hij voor het eerst in zijn schaatscarrière en die ging in 14.10.

De andere 2 pupillen, Swen Kleijbeuker en Daan Spruit reden een 100 en een 1000 meter, een wat ongebruikelijke combinatie. Het leverde Daan 2 nieuwe toptijden op. Op de 100 meter is zijn p.r. nu 12.71 en op de 1000 meter 1.42.78. Op deze laatste afstand haalde hij maar liefst 10 seconden af van zijn oude p.r. dat hij vorig seizoen reed op het clubkampioenschap. Ook Swen verbeterde zich op de 1000 meter; hij heeft daarop nu 1.36.64 staan, een verbetering met 5 seconden. Op de 100 meter bleef hij steken op 12.28 maar die 2 tijden samen leverden hem wel de eerste plaats in het dagklassement van klasse 1 op.

In het avondprogramma was het zaterdag- en zondagavond in de jurykamer drukker met leden van De Rijnstreek dan op het ijs. Op beide avonden 2 juryleden en op het ijs slechts 1 schaatser, A-junior Jeroen Splinter. Jeroen reed zondagavond een 500 en 1500 meter. Die laatste afstand ging met 2.25.70 in een nieuwe recordtijd. Dat lukte op de 500 net niet maar met 46.54 reed hij wel zijn tweede tijd ooit op die afstand.

Komend weekend is het Zuid Hollands Kampioenschap voor Junioren. Daarvoor heeft van De Rijnstreek alleen C-junior Stork Drexhage zich gekwalificeerd. Misschien krijgt hij nog gezelschap van Bart Valentijn die reserve is. Als Bart niet wordt opgeroepen voor het ZHK staat hij zondagmorgen aan de start voor een “gewone” wedstrijd over 500 en 1000 meter. Hij krijgt dan gezelschap van Rosa Boerefijn die dezelfde afstanden rijdt, van Liesanne van Gorkom die 500 en 700 meter rijdt en van Daan Spruit die 100, 100 en 300 meter rijdt. In verband met het ZHK dat ’s avonds wordt verreden zijn er dan geen wedstrijden voor de overige categorieën.

Voor zondagmorgen 22 december staan er wedstrijden op het programma voor de pupillen in klasse 3 en 5 en voor de C-junioren in klasse 5. Tot zaterdag 14 december 12.00 uur kan hiervoor worden ingeschreven met een email naar  wedstrijdcoordinator@stcderijnstreek.nl. Zaterdagavond 21 december is het de beurt aan de B-junioren in klasse 3 en 4 en de A-junioren in klasse 4 en 5. Zij kunnen kiezen tussen een 500 en 1000 meter of alleen een 3000 meter. Senioren en neosenioren in klasse 3 en 4 kunnen aan de bak voor een 500 en 1000 meter. Zondagavond 22 december hebben B-junioren in klasse 5 en senioren en neosenioren in klasse 5 ook de keus tussen een 500 en 1000 meter of alleen een 3000 meter.

 

Wout Speksnijder 


 P.R. en promotie voor Aniek. (3 december 2013)

Zondagavond was er succes op De Uithof voor B-junior Aniek van Gorkom. Ze reed met 2.42.67 een mooi p.r. op de 1500 meter en dat was meteen net voldoende voor promotie naar klasse 4. Op de 500 meter bleef ze met 50.51 slechts een tiende boven haar p.r. dus op die eerste 49’er moeten we nog even wachten. Daan Valentijn reed die avond ook en voor hem kon 47.10 en 2.30.27 worden genoteerd. De avond ervoor was er ook maar 1 p.r. voor een lid van De Rijnstreek maar we hadden er toen ook maar 1 aan de start, A-junior Jesse de Vries. Jesse verbeterde met een tijd van 12.34 zijn beste tijd ooit op de 100 meter. Er stond ook nog een 300 en een 500 meter op het programma en daarop reed hij 30.92 en 48.19.

Zondagmorgen waren we met 1 pupil en 7 C-junioren een stuk sterker vertegenwoordigd. Voor de jongste van hen, pupil Belinda Kleijn, stond de langste afstand op het programma, een 1000 meter. Ze reed die afstand voor de eerste keer en kwam uit op een tijd van 2.01.79. De volgende keer wel onder de 2 minuten? De C-junioren reden een 300 en 500 meter en dat leverde weer heel wat nieuwe toptijden op. Dat Stork Drexhage een p.r. op de 300 meter reed was niet echt een verrassing. Vorige week bij zijn recordrace op de 1500 bleef hij met een opening van 29.3 immers al ruim onder zijn p.r. op de 300 meter. Nu deed hij over die afstand 29.18. Kort daarachter zat Bart Valentijn met 29.45. Op de 500 meter waren de rollen echter omgedraaid, maar het verschil was heel nipt: 46.00 voor Bart en 46.02 voor Stork. Voor Tren Drexhage was er met 31.03 ook een p.r. op de 300 meter. De 500 ging voor Tren in 50.90. Voor Niek Leliveld deze keer geen verbeteringen; hij eindigde op de 300 meter in 34.20 en op de 500 in 55.04. Bij de meisjesjunioren was er voor ieder een verbetering. Op de 300 meter ging Rosa Boerefijn naar 31.95 en Esther Vrugt naar 36.11. Liesanne van Gorkom, die alleen een 500 meter reed, verbeterde zich op die afstand naar 54.07. Op die afstand werd voor Rosa 51.54 en voor Esther 59.41 geklokt.

Komend weekend wordt er niet alleen geschaatst door leden van De Rijnstreek maar ook gejureerd. Zaterdagavond wordt dat gedaan door Henk de Groot en Herman Schreuder en zondagavond door Ton de Kleer en jan Splinter. Helaas krijgen zij weinig actieve leden te zien. Voor de zaterdag staat alleen Aniek van Gorkom ingeschreven. Zij rijdt een 500 en 1000 meter. Zondagavond zijn we met zijn tweetjes. Jeroen Splinter rijdt dan een 500 en 1500 meter en voor mij staat er een 3000 meter op het programma (als mijn rug het tenminste toelaat). Op zondagmorgen ziet het met 6 pupillen wat blauwer op De Uithof. Dan rijden Daan Spruit en Swen Kleijbeuker een 1000 meter en Anouk van den Berg, Celeste Hagen, Hajo de Vries en Alexander Doornekamp een 100, 300 en 500 meter.

Voor het weekend daarna kan inmiddels ook weer worden ingeschreven. Zondagmorgen 15 december kunnen de pupillen in klasse 1 en 2 aan de bak voor 2 keer een 100 meter en 1 keer een 300 meter. Voor de C-junioren in klasse 2 en 3 (voor zover niet uitgenodigd voor het Zuid-Hollands Kampioenschap) staat er een 500 en 1000 meter op het programma en voor C-junioren klasse 4 een 500 en 700. Inschrijven is mogelijk tot zaterdag 7 december 12.00 door een email te sturen naar wedstrijdcoordinator@stcderijnstreek.nlVoor de overige categorieën staat er dat weekend niets op het programma in verband met het ZHK.

  

Wout Speksnijder


Stork rijdt 2.16 !!!!!!!!!!!!!! (26 november 2013)

In het eerste deel van dit seizoen hebben we al heel wat verbeteringen van persoonlijke records te zien gekregen, sommige hiervan waren heel spectaculair. Al deze verbeteringen kwamen afgelopen weekend een beetje in de schaduw te staan van de prestaties van tweedejaars junior-C Stork Drexhage. Twee weken geleden had hij al laten zien dat de vorm groeiende was, met p.r.’s op de 500 en 1000 meter. Die verbeteringen waren niet spectaculair maar dat is logisch als je al een paar jaar bezig bent en je toptijden al een behoorlijk niveau hebben; dan verbeter je je niet meer zo vaak en als het gebeurt, gaat het meestal met kleinere stapjes. Zaterdagavond lapte Stork die regel volledig aan zijn laars. Hij begon met een 500 meter waarop hij zijn tijd van twee weken geleden verbeterde van 45.90 naar 45.03, een behoorlijke verbetering en wellicht een voorbode van de 44’er die er dit seizoen nog aan komt. Daarna was de 1500 aan de beurt. Hij opende snel met 29.3 over de eerste 300 meter (dat is een halve seconde sneller dan zijn p.r. op die afstand!) en ging door met rondjes van 34.5, 36.0 en 36.9, wat hem bracht op een eindtijd van 2.16.81. Een prachtige tijd en een verbetering van zijn p.r. met 5 seconden!

Ook voor Bart Valentijn, net als Stork tweedejaars C, konden twee nieuwe toptijden worden genoteerd, zij het dat hij zich niet zo spectaculair verbeterde als hij eerder dit seizoen deed. In hun recordrace van twee weken geleden klopte hij Stork nog in een rechtstreeks duel op de 500 meter en verbeterde hij zich naar 45.67. Nu haalde hij weer wat van die tijd af door in 45.60 te eindigen. Op de 1500 verbeterde Bart zich van 2.27.96 naar 2.26.85.

De volgende ochtend was het de beurt aan Swen Kleijbeuker. Swen had het schaatskamp het schaatskamp gelaten om zijn eerste plaats in de baancompetitie van de pupillen te verdedigen. Dat lukte maar hij moest wel toestaan dat, ondanks een p.r. van 46.50 in de eerste 500 meter, de concurrentie in de persoon van Matthijs Janssen van Vereniging IJssport Leiderdorp dichterbij sloop. Matthijs reed 46.31 over die eerste 500 meter en doordat ze in hun tweede race allebei 47.11 lieten noteren werd Matthijs eerste en Swen tweede in het dagklassement. Hij liep daardoor 15 punten in op Swen die volgens mijn berekening nog steeds leidt, nu met 25 een voorsprong van punten.

Zondagavond reed ik zelf nog een 500 en 1000 meter en met 49.93 en 1.39.38 was ik allang blij dat ik onder de 50 en 1.40 bleef.

Komend weekend staat er op zaterdagavond een sprintwedstrijd over 100, 300 en 500 meter op het programma waaraan van De Rijnstreek alleen Jesse de Vries meedoet. Zondagmorgen hebben we wat meer mensen aan de start. Er is dan een wedstrijd over 300 en 500 meter die meetelt voor de baancompetitie voor C-junioren waaraan van ons deelnemen Niek Leliveld, Liesanne van Gorkom, Bart Valentijn, Esther Vrugt en Stork en Tren Drexhage. Er is die ochtend ook nog een 1000 meter voor de pupillen van klasse 2 waaraan de net naar die klasse gepromoveerde Belinda Kleijn de eer van De Rijnstreek hoog houdt. Tot slot is er zondagavond een competitiewedstrijd over 500 en 1500 meter voor de A-junioren en daaraan doen Aniek van Gorkom en Daan Valentijn mee.

Het weekend daarop staat er voor zondagmorgen 8 december een 1000 meter voor de pupillen in klasse 1 op het programma. De pupillen in klasse 3 en 4 kunnen dan een 100, 300 en 500 meter rijden. Je kunt je hiervoor tot uiterlijk zaterdag 30 november 12.00 uur opgeven met een email naar wedstrijdcoordinator@stcderijnstreek.nl. Zaterdagavond 7 december is er een 500 en 1000 meter voor de B-junioren in klasse 2 en 5 en een 3 km waaraan al onze neo-senioren kunnen meedoen. De avond daarna is er voor alle A-junioren een wedstrijd over 500 en 1500 meter die meetelt voor hun baancompetitie en een 3 km voor de masters, meetellend voor hun competitie. Hou er wel rekening mee dat die wedstrijd al om 19.00 uur begint! Overigens wordt er die twee avonden weer gejureerd door mensen van onze club dus het zou leuk zijn als er dan ook veel van onze leden aan de start verschijnen.

 

Wout Speksnijder


Promoties voor Belinda en Jeroen. (18 november 2013)

Het afgelopen wedstrijdweekend leverde naast een aantal p.r.’s ook 2 promoties op. Belinda Kleijn promoveert bij de pupillen naar klasse 2 en Jeroen Splinter bij de A-junioren naar klasse 4.

Een paar weken geleden bleef Belinda op de 500 meter een paar tienden van een seconde net boven de limiet voor promotie naar klasse 2 maar zondagmorgen dook ze er met haar nieuwe p.r. van 55.98 iets meer dan een seconde onder. Het werd een driedubbel feest want ook de 700 meter leverde een nieuwe toptijd op: 1.19.06. Die afstand leverde ook Celeste Hagen, met een tijd van1.28.65, een p.r. op, ondanks het feit dat zij door blessureleed nog niet veel op het ijs heeft gestaan. Op de 500 reed Celeste 59.77. Anouk van den Berg had op de 500 meter materiaalpech en kwam daardoor niet verder dan 1.02.35. Op de eerste 700 meter uit haar schaatscarrière noteerde ze 1.28.43.

Zaterdagavond was het feest voor Jeroen. Hij reed op de 1000 meter een tijd van 1.33.84 en met dat nieuwe p.r. promoveert hij naar klasse 4. Op de 500 reed hij 46.84, zijn tweede tijd ooit op die afstand. Ook voor Jesse de Vries was het feest. Eerst reed hij met 47.78 een p.r. op de 500 meter om vervolgens op de 1000 meter enorm uit te halen door met 1.40.39 maar liefst 9 seconden van zijn oude p.r. af te halen. Naast de A-junioren waren zaterdagavond ook de masters van de partij. Zij reden een 500 en 1500 meter. Dat leverde voor mij 49.95 en 2.29.63 op. Een paar dagen eerder reed ik in Thialf op dezelfde afstanden met 50.06 en 2.28.63 tijden die daar niet ver vandaan liggen. Zou het ijs in Thialf dan toch niet veel beter zijn dan dat op De Uithof?

Komend weekend kunnen veel van onze leden dat zelf ervaren als zij op schaatskamp gaan in Friesland. Daardoor staan er weinigen aan de start bij de wedstrijden in Den Haag. Swen Kleijbeuker verdedigt zijn eerste plaats bij de A-pupillen in de volgende baancompetitiewedstrijd. Hij rijdt dan een 500 en 700 meter. De B-junioren Stork Drexhage en Bart Valentijn laten het kamp (even) het kamp en rijden zaterdagavond een 500 en 1500 meter. Zondagavond is de volgende wedstrijd van de masters in het kader van de baancompetitie. Wij rijden een 500 en 1000 meter.

Bij de wedstrijden in het weekend daarna kunnen we zien wie zijn best heeft gedaan tijdens het schaatskamp. Er staat zondagmorgen 1 december een wedstrijd over 1000 meter op het programma voor pupillen in klasse 2. De C-junioren in klasse 2, 3 en 4 rijden die ochtend een competitiewedstrijd over 300 en 500 meter. Je kunt je voor deze wedstrijden tot uiterlijk 23 november 12.00 uur opgeven met een mailtje naar wedstrijdcoordinator@stcderijnstreek.nl. Zaterdagavond 30 november is er startgelegenheid voor A-junioren in klasse 2 en 5 en voor (Neo-)senioren in 2 en 5. Een avond later is er een competitiewedstrijd voor de B-junioren in klasse 2 t/m 5.

Wout Speksnijder  


Oerend hard. (12 november 2013)

Oerend hard ging het zondagmorgen bij de C-junioren tijdens hun tweede wedstrijd van de baancompetitie. Vooral bij Stork Drexhage en Bart Valentijn ging het hard wat resulteerde in p.r.’s voor beiden op de twee afstanden die ze reden. Op de 500 meter reden ze tegen elkaar en dat beloofde spannend te worden. Hun persoonlijke toptijden ontliepen elkaar niet veel meer sinds Bart de zijne enkele weken geleden sterk verbeterde. Bart opende snel en Stork kon de daardoor opgelopen achterstand in de volle ronde niet wegwerken, waardoor de ritzege naar Bart ging. Voor beiden kon voor het eerst een 45’er worden genoteerd, voor Bart 45.67 en voor Stork 45.90. Op de 1000 meter, die ze overigens niet tegen elkaar reden, waren de rollen omgedraaid en kon Stork met 1.32.47 voldoende goed maken om Bart, die 1.34.54 reed, in het dagklassement voorbij te gaan. Stork werd daarin 7e en Bart 9e en een (lichte) stijging in het klassement, waarin ze resp. 9e en 13e stonden, zit er dus wel in. Tren Drexhage verbeterde zich op de 500 meter naar 50.51 en bleef op de 1000 steken op 1.45.37. Niek Leliveld reed alleen een 1000 meter en dat leverde hem met 1.57.44 ook een p.r. op.

Bij de dames zitten we wat betreft het klassement wat meer in de middenmoot, maar ook daar weer nieuwe toptijden. Rosa Boerefijn verbeterde zich op de 500 meter naar 50.26, de 50-secondengrens komt dus in zicht. Op de 1000 bleef zij met 1.48.08 maar net boven haar p.r. van 1.48.00. Op de 1000 meter wel een p.r. voor Liesanne van Gorkom: 1.53.62, een verbetering van maar liefst 14 seconden! Op de 500 reed Liesanne 54.98. Ook voor Esther Vrugt was er een verbetering op de 1000 meter. Zij heeft nu 2.05.77 staan. Op haar 500 meter stopte de klok op 1.00.30.

De nieuwe wedstrijdweek begint voor mij woensdagochtend al met een 500 en 1500 meter in Thialf. Zaterdagavond rij ik die afstanden ook op De Uithof. Daar zijn dan ook Jeroen Splinter en Jesse de Vries die in het kader van de baancompetitie voor A-junioren een 500 en 1000 meter afwerken. Op zondagmorgen komen Belinda Kleijn en Aniek van den Berg op die zelfde afstanden aan de start voor de volgende wedstrijd van de competitie voor de meisjespupillen.

Voor het weekend daarna zullen er keuzes moeten worden gemaakt. Er staat dan een schaatskamp in Heerenveen gepland maar er zijn op De Uithof wedstrijden waarbij eerste plaatsen in de baancompetitie in het geding zijn. Dat is het geval op zondagmorgen 24 november wanneer de jongenspupillen hun volgende wedstrijd van deze competitie hebben. Er wordt dan een 500 en 700 meter gereden. Die afstanden kunnen die ochtend ook worden gereden door de C-junioren die in klasse 3 zitten. De C-junioren van klasse 5 kunnen een 300 en 500 meter rijden. De C-junioren die in klasse 2 zitten kunnen een keer ’s avonds rijden. Op zaterdagavond 23 november is er voor hen een 500 en 1500. Je kunt je tot zaterdag 16 november 12.00 uur per mail voor deze wedstrijden opgeven op wedstrijdcoordinator@stcderijnstreek.nl. Zorg er voor er op tijd bij te zijn! De afgelopen weken kwam het een paar keer voor dat men zich te laat aanmeldde en zo achter het net viste

Diezelfde zaterdagavond kunnen de (Neo-) senioren en A-junioren in klasse 3 en 4 kiezen tussen een 500 en 1500 meter of een pure sprint (100, 300 en 500 meter) en de B-junioren in 3 en 4 tussen een 500 en 1500 of een supersprint (2×100, 2×300). Ook voor jullie geldt: wees er op tijd bij!

 

Wout Speksnijder  


Swen en Daan versterken koppositie in baancompetitie. (5 november 2013)

Swen Kleijbeuker en Daan Spruit hadden al de leiding in het klassement van de baancompetitie na de eerste wedstrijd, Swen bij de A-pupillen en Daan bij de BCD-pupillen. Afgelopen weekend versterkten zij deze positie door al hun concurrenten achter zich te laten. Swen deed dat met het rijden van 2 p.r.’s. Op de 500 meter ging er met bijna anderhalve seconde een hele hap van af. Hij ging van 48.20 naar 46.79 en sloeg zo de 47 dus maar over! Op de 300 meter werd zijn nieuwe toptijd 29.15. Daan bleef op de 300 meter steken op 31.74 maar op de 500 realiseerde ook hij een nieuwe beste tijd ooit. Met 49.75 dook hij voor het eerst onder de 50 seconden, altijd een magische barrière. Ook landelijk zijn dit tijden die wat voorstellen. Op de Sara-ranglijsten van de KNSB is de tijd van Swen goed voor een 16e plaats en Daan staat bij de B-pupillen landelijk zelfs 14e! Overigens rijdt Swen dit seizoen tot nu toe alleen maar p.r’s. Hij heeft nu 3 wedstrijden gereden en elke start leverde een nieuwe toptijd op, inmiddels al 7 !

Swen KleijbeukerDe overige pupillen die zondagmorgen aan de start kwamen verbeterden zich ook wel 1 of 2 keer. Promotie was er zelfs voor Alexander Doornekamp. Een paar weken geleden was hij bij zijn eerste wedstrijd dankzij zijn tijden toen op de 300 meter meteen al gepromoveerd naar klasse 4. Aan die tijden kwam hij nu met 38.45 niet maar op de eerste 500 meter van zijn leven reed hij met 1.00.39 de limiet voor klasse 3 en was promotie opnieuw een feit. Voor Belinda Kleijn was er net geen promotie. Zij verbeterde zich op de 500 meter naar 57.29, een fractie boven de limiet voor klasse 2. Op de 300 meter liet Belinda 35.85 noteren. Naast Swen reden ook Anouk van den Berg en Hajo de Vries op beiden afstanden een p.r. Voor Anouk staat het op de 300 meter nu op 36.38 en op de 500 op 1.00.75. Hajo heeft nu 34.80 en 58.64 staan.

  

20131103 Daan ValentijnVan de overige categorieën kwamen dit weekend alleen B-junior Daan Valentijn en ondergetekende aan de start. Daan deed dat zondagavond in een supersprintwedstrijd op De Uithof en dat leverde hem op de 100 meter met 11.91 een p.r. op. In de andere omloop reed hij 12.04. Op de 300 meter bracht hij 29.94 en 30.26 op de klokken. Zelf reed ik zaterdagavond op Thialf een 500 en 1000 meter. Op de 500 werd 49.69 en op de 1000 1.39.41 mijn deel.

Komend weekend staat er op zondagmorgen een wedstrijd voor de baancompetitie voor de C-junioren op het programma. Van De Rijnstreek komen dan Stork en Tren Drexhage, Niek Leliveld, Esther Vrugt, Rosa Boerefijn en Bart Valentijn aan de start voor een 500 en 1000 meter. Die afstanden staan zondagavond ook op het programma voor de B-junioren voor hun competitie maar dan zijn er helaas geen mensen van onze club van de partij.

Het weekend daarna staat er op zondagmorgen 17 november een wedstrijd op het programma voor de meisjespupillen in klasse 1 t/m 4 Zij rijden dan een 500 en 700 meter, meetellend voor hun baancompetitie. De pupillen in klasse 5, zowel jongens als meisjes, kunnen die ochtend 2 keer een 300 meter rijden. Als je wilt meedoen, stuur dan voor zaterdag 9 november 12.00 uur een mailtje naar wedstrijdcoordinator@stcderijnstreek.nl.

Voor zaterdagavond 16 november staat er een competitiewedstrijd voor de A-junioren en (Neo-) senioren over 500 en 1000 meter geprogrammeerd. Masters in klasse 3 kunnen dan een 500 en 1500 rijden. Die zondagavond is er geen langebaanwedstrijd in verband met het Zuid-Hollands kampioenschap marathon.

 

Wout Speksnijder     


Een record: 15 persoonlijke records. (28 oktober 2013)  

Het was afgelopen weekend weer goed raak op De Uithof. Er werden maar liefst 15 persoonlijke records gereden door leden van De Rijnstreek! Een beetje geflatteerd misschien want de meesten reden 3 afstanden en als er dan 2 zijn (Jeroen Splinter en Jesse de Vries) voor wie het alle keren raak is, zit je al op 6 en ben je al een heel eind op weg. Maar het hadden er ook nog meer kunnen zijn want Aniek van Gorkom en Daan Valentijn hadden de pech dat hun wedstrijd op zondagavond werd gewijzigd van 100, 300 en 500 meter in 2 keer een 100 meter. De harde wind van zondag (toen al) en de vrij hoge temperatuur hadden het ijs in de verre bocht zodanig aangetast dat het niet mogelijk was daar wedstrijdrijders overheen te laten gaan.

20131026 Jeroen en JesseMaar zaterdagavond bij de 2e competitiewedstrijd van de A-junioren waren die problemen er nog niet en Jeroen en Jesse maakten er dankbaar gebruik van om niet alleen hun uit vorig seizoen stammende p.r.’s op 100 en 300 meter aan te scherpen maar ook hun 2 weken oude toptijd op de 500. Voor Jeroen staat die nu op 46.38 en voor Jesse op 48.32. Op de 100 meter verbeterde Jeroen zich naar 12.08 en Jesse naar 12.40 en op de 300 gingen ze naar 29.21 en 30.69.

De C-junioren reden zondagmorgen hun eerste wedstrijd voor de baancompetitie en ook voor hen was het met een 100, 300 en 500 meter sprinten geblazen. Bij hen geen 100 %-score maar voor Rosa Boerefijn, Liesanne van Gorkom, en Niek Leliveld was het wel 2 keer raak. Rosa en Liesanne reden een p.r. op de 300 en 500 meter, met voor Rosa 32.47 resp. 51.30 en voor Liesanne 35.03 resp. 54.84. Op de 100 meter bleef Rosa steken op 13.33 en Liesanne op 13.90. Voor Niek had het misschien wel een volle bak kunnen zijn maar hij liep op de 500 meter tegen een diskwalificatie aan. Voor hem daarom met 13.74 en 34.08 alleen verbeteringen op 100 en 300 meter. Voor Bart Valentijn was er met 29.50 een nieuwe toptijd op de 300 meter. Op de andere 2 afstanden liet hij 12.99 en 46.77 noteren. Esther Vrugt had de pech te vallen op 500 meter en op de 100 meter moest zij het doen met 14.50 en op de 300 met 38.42. Stork Drexhage moest zich tevreden stellen met 12.09, 29.97 en 46.63. Dat leverde hem wel een 9e plaats op en daarmee is hij onze hoogst geplaatste C-junior in het klassement van de baancompetitie.

20131027 Bart 100 20131027 Esther 100
 Bart – 100 meter  Esther – 100 meter
20131027 Liesanne 100 20131027 Rosa 100
Liesanne – 100 meter Rosa – 100 meter
20131027 Stork 100 2 20131027 Bart 300 PR
Stork – 100 meter Bart – 300 meter
20131027 Esther 300 20131027 Bart 500 2
Esther – 300 meter Bart – 500 meter
20131027 Liesanne 500 PR 20131027 Niek 500
Liesanne – 500 meter Niek – 500 meter
20131027 Rosa 500 PR 20131027 Esther 500
Rosa – 500 meter  Esther – 500 meter
20131027 Stork 500  
Stork – 500 meter Foto’s: René Valentijn

 

Voor de B-junioren Aniek en Daan was, zoals gezegd, de wedstrijd ‘s avonds dus beperkt tot alleen 2 keer een 100 meter. Aniek bleef daarbij steken op 12.60 en 12.65 maar Daan verbeterde zich beide malen; eerst tot 12.06 en daarna tot 12.00.

Komend weekend komen alleen onze pupillen aan de start op De Uithof. Zij rijden zondagmorgen de 2e wedstrijd van hun competitie en dat wordt spannend. Swen Kleijbeuker verdedigt dan zijn eerste plaats bij de pupillen A en Daan Spruit zijn eerste plaats bij de pupillen BCD.

De overige categorieën adviseer ik wel de gewestelijke site goed in de gaten te houden. Voor de wedstrijd van zondagavond zijn namelijk maar weinig inschrijvingen en het zit er dik in dat deze wordt opengesteld voor andere categorieën onder het motto “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

Voor de wedstrijden van het weekend daarop is de inschrijving inmiddels open. Op zondagmorgen 10 november rijden de C-junioren de 2e wedstrijd van hun competitie, een 500 en 1000 meter. Er kan worden ingeschreven door iedereen
in klasse 2,3 en 4. Opgave hiervoor tot zaterdag 2 november 12.00 uur via email naar wedstrijdcoordinator@stcderijnstreek.nl.
Alle B-junioren kunnen ’s avond aan de bak voor de 3e wedstrijd van hun baancompetitie. Zij rijden ook een 500 en 1000 meter.

 

Wout Speksnijder 


Zeven p.r.’s en twee promoties. (28 oktober 2013)

Allereerst een woord van dank aan de mensen die namens De Rijnstreek afgelopen weekend actief waren als jurylid bij de wedstrijden op De Uithof. Zonder jury geen wedstrijden dus moeten wij hen zeer dankbaar zijn dat zij dit voor ons doen!

Zij zagen zaterdagavond B-junior Daan Valentijn een 3000 meter rijden. In een mistige Uithof bracht hij 5.34.88 op de klokken. Ondergetekende reed een 500 en 1500 meter en deed dat in 50.93 en 2.33.89, na in het begin van de week in Heerenveen op dezelfde afstanden 50.44 en 2.28.57 te hebben gereden. Zondagavond konden onze juryleden 3 p.r.’s van Rijnstreekleden begroeten. Hiervan waren er 2 voor C-junior Bart Valentijn. Bart haalde in de eerste wedstrijd van het seizoen al zo’n anderhalve seconde van zijn beste 500 metertijd af en hij deed het nu nog eens dunnetjes over door er nu een dikke seconde af te halen en het op 46.65 te brengen. Hij dook hiermee onder de limiet voor klasse 2! Op de 1500 meter verpulverde hij zijn vorig seizoen gereden p.r. van 2.34.53; het staat nu op 2.27.96. B-junior Aniek van Gorkom reed met 50.42 ook een record op de 500 meter. Op de 1000 meter bleef zij steken op 1.46.44. C-junior Rosa Boerefijn reed net als Bart een 500 en een 1500 meter. Voor haar helaas (nog) geen verbeteringen. Op de 500 reed Rosa 52.97 en op de 1500 2.53.43.

Op zondagmorgen hadden we ook 3 leden aan de start. Zij reden 2 keer een 300 meter. Voor Alexander Doornekamp was er het debuut op de langebaan. In zijn eerste rit bracht hij 37.75 op de klokken en in de tweede omloop had hij zijn eerste verbetering van een p.r. te pakken door 37.40 te rijden. Beide keren bleef hij daarmee onder de limiet voor klasse 4. Opa kan trots zijn. C-junior Mandy van den Berg verbeterde haar beste tijd op deze afstand twee keer. Eerst reed ze 36.59 en de tweede keer scherpte ze het aan tot 36.46. Moo van Tol bracht zijn p.r. in zijn eerste rit op 37.52 maar kwam in de tweede door een val helaas niet verder dan 45.88.      

Komend weekend is het sprinten geblazen op De Uithof. Zowel in het ochtend- als in het avondprogramma rijdt men een 100, 300 en 500 meter. Zaterdagavond rijden de A-junioren Jesse de Vries en Jeroen Splinter, zondagmorgen de C-junioren Rosa Boerefijn, Liesanne van Gorkom, Esther Vrugt, Stork Drexhage, Niek Leliveld en Bart Valentijn en zondagavond is het de beurt aan de B-junioren Daan Valentijn en Aniek van Gorkom die daarmee het derde achtereenvolgende weekend een wedstrijd rijdt! Voor de C-junioren is dit de eerste wedstrijd van de baancompetitie, voor de A- en B-junioren de tweede.

Het weekend daarop rijden de pupillen op zondagmorgen 3 november de tweede wedstrijd van hun baancompetitie. Er wordt een 300 en een 500 meter gereden. Alle pupillen in klasse 1 t/m 4 kunnen meedoen. Opgeven kan tot zaterdag 26 oktober 12.00 uur per email naar wedstrijdcoordinator@stcderijnstreek.nl.

De overige categorieën komen er dat weekend in het avondprogramma bekaaid af. Zaterdagavond is er geen langebaanwedstrijd in verband met een marathon die dan wordt verreden. In de plaats daarvan is er vrijdagavond 1 november startgelegenheid voor o.a. mijn masterklasse en op zondagavond 3 november is er wat onze club betreft alleen een wedstrijd voor de neo-senioren in klasse 5, waarbij men de keus heeft tussen een 500 plus 1000 meter of alleen een 3000 meter.

 

Wout Speksnijder


Na de eerste p.r’s zijn nu de eerste promoties (oficieus) binnen. (14 oktober 2013)

Konden vorige week de eerste p.r’s worden genoteerd, dit weekend was het, naast weer een groot aantal p.r’s, raak met de eerste promoties van dit seizoen. Nog officieus weliswaar, want een promotie is pas officieel als hij als zodanig op de gewestelijke site is gepubliceerd, maar dat lijkt me een formaliteit.

Wedstrijd 20131013 2De zaterdagavond leverde nog geen promoties op maar wel een 100 % score wat betreft p.r.’s. Er werd 5 keer gestart door leden van De Rijnstreek en dat leverde evenzovele nieuwe toptijden op. Daarvoor zorgden C-junior Stork Drexhage en de A-junioren Jeroen Splinter en Jesse de Vries. Vorig weekend stond Stork als enige nog met lege handen maar nu reed hij een schitterend nieuw p.r. op de 1500 meter: 2.21.75, een verbetering van ruim 4 seconden! De grens van 2.20 komt in zicht voor Stork. Op diezelfde afstand verbeterde Jeroen zich met 3 seconden naar 2.26.09 en Jesse maakte een geweldig klapper door van 2.49.95 naar 2.39.23 te gaan. Jeroen en Jesse reden ook nog een 500 meter en dat resulteerde in de nieuwe toptijden van 46.92 voor Jeroen en 48.78 voor Jesse.

Wedstrijd 20131013 3De promoties kwamen de volgende ochtend. De 5 pupillen die toen aan de start kwamen reden een 100, 300 & 500 meter en dat leverde maar liefst 3 promoties op en 10 pr.’s! Met hun nieuwe recordtijd op de 500 meter voldeden Anouk van den Berg, Hajo de Vries en Daan Spruit aan de limiet voor een hogere klasse. Anouk en Hajo gaan van klasse 4 naar 3 en Daan van 2 naar 1. Daar gaat hij Swen Kleijbeuker gezelschap houden die als enige 3 nieuwe p.r’s reed maar niet verder kan promoveren omdat hij dus al in 1 zit. Anouk was ook dichtbij 3 verbeteringen maar een val op de 300 meter verhinderde dat helaas. Hajo maakte een klapper door op de 500 meter ruim 4 seconden van zijn oude toptijd te halen. Belinda Kleijn moest zich tevreden stellen met alleen een p.r. op de 300 meter. 

  

De tijden van Belinda waren 13.79, 35.36 (pr) en 59.24, voor Anouk 13.94 (pr), 44.12 (val) en 1.01.85 (pr), voor Swen 11.97 (pr), 29.86 (pr) en 48.20, voor Daan 12.91, 31.50 (pr) en 50.25 (pr) en voor Hajo 14.34, 36.23 (pr) en 58.92  (pr).                            

Zondagavond stond van onze club alleen B-junior Aniek van Gorkom op de startlijst. Voor haar helaas geen nieuwe toptijden. Op de 500 meter bleef zij steken op 51.51 en op de 1500 op 2.55.56.    

De nieuwe wedstrijdweek begint voor mij morgenochtend (dinsdag) in Heerenveen met een 500 en 1500 meter. Die afstanden rij ik ook zaterdagavond in Den Haag bij het begin van de baancompetitie voor masters. Daar kom ik dan B-junior Daan Valentijn tegen die zich waagt aan een 3000 meter. Vanuit het juryhok worden wij dan nauwlettend gadegeslagen door Cock Doornekamp en Herman Spruit die namens De Rijnstreek als jurylid fungeren. Ook zondagavond offeren een paar oudere clubleden hun vrije avond op om de wedstrijden mogelijk te maken. Dan wordt er gejureerd door oud-voorzitter Arie Vervoorn en oud-penningmeester Aldert Rozeveld. Zij kunnen dan toezien hoe Aniek van Gorkom en de C-junioren Rosa Boerefijn en Bart Valentijn het er van af brengen. Aniek rijdt een 500 en een 1000 meter, Rosa en Bart alleen een 1500.

Zondagmorgen maakt pupil Alexander Doornekamp zijn wedstrijddebuut op De Uithof. Hij krijgt gezelschap van de C-junioren Mandy van den Berg en Moo van Tol. Zij rijden allemaal 2 keer een 300 meter.

Voor het weekend daarop staat er op zondagmorgen 27 oktober een wedstrijd gepland voor de C-junioren in klasse 2, 3 en 4. Dit is voor hen het begin van de baancompetitie en er staan dan een 100, 300 en 500 meter op het programma. Je kunt je voor deze wedstrijd tot uiterlijk zaterdag 19 oktober 12.00 uur per email opgeven op wedstrijdcoordinator@stcderijnstreek.nlNa deze juniorenwedstrijd is er nog een marathon voor pupillen. Informatie daarover en hoe je je daarvoor kunt opgeven staat op de gewestelijke site.

Ook in het avondprogramma staan er wedstrijden met dezelfde afstanden voor de baancompetitie op het rooster. Zaterdagavond 26 oktober voor alle A-junioren en Neo-senioren en de volgende avond voor alle B-junioren. Zorg er dus voor dat het dan blauw ziet op De Uithof!

Wout Speksnijder                                                                                            


De eerste p.r.’s van het nieuwe seizoen  zijn binnen! (7 oktober 2013)

Afgelopen weekend begon het nieuwe wedstrijdseizoen en voor een aantal van onze leden was het meteen zeer succesvol. Daar zag het zaterdagavond nog niet naar uit. Toen begon ondergetekende het seizoen met een 3000 meter in een matige 5.11.70. De volgende morgen was het echter goed raak. C-junior Bart Valentijn en  pupil Swen Kleijbeuker reden allebei 2 p.r.’s! Voor Bart was er een enorme verbetering op de 500 meter. Hij ging daarop van 49.29 naar 47.74 en sloeg zo de 48 dus maar over. Op de 300 meter reed hij met 29.58 voor het eerst onder de 30 seconden. Swen haalde op de 500 een volle sconde af van zijn beste tijd ooit en reed nu 48.73. Op de 700 meter werd zijn p.r. 1.10.20. Voor de andere pupil die aan de start kwam, Daan Spruit, was er met 52.10 een p.r. op de 500 meter. Op de 700 reed Daan 1.17.66. Van de overige C-junioren was er een p.r. voor Niek Leliveld op de 700 meter: 1.22.84. Op de 500 reed hij 57.47. De familie Drexhage moest het dit keer met 1 p.r. doen. Tren reed met 31.46 zijn snelste tijd op de 300 meter uit de boeken. Op de 500 meter liet hij 50.94 noteren. Stork moest het als enige zonder p.r. doen maar was van alle Rijnstrekers wel veruit de snelste. Met 46.88 op de 500 meter en 1.34.86 op de 1000 reed hij 2 hele mooie tijden.   

Komend weekend begint voor de A- en B-junioren de baancompetitie. Helaas is daarvoor (nog) weinig belangstelling van onze leden. Zaterdagavond rijden rijden de A-junioren Jeroen Splinter en Jesse de Vries en zondagavond trekt van de B-junioren alleen Aniek van Gorkom de stoute schoenen/schaatsen aan. Zij rijden allen een 500 en 1500 meter. Zaterdagavond is er ook startgelegenheid voor de C-junioren in klasse 2 en daarvan maakt Stork Drexhage gebruik om een 1500 meter te rijden.    

Ook voor de pupillen begint de baancompetitie dit weekend. Aan de start verschijnen zondagmorgen Belinda Klein, Anouk van der Berg, Hajo de Vries, Daan Spruit en Swen Kleijbeuker, allen voor een 300 en 500 meter.       

Voor de wedstrijden van het weekend daarop is de inschrijving inmiddels geopend. Op zondagmorgen 20 oktober kunnen alle pupillen en C-junioren in klasse 5 aan de bak. In klasse 5 zit ook iedereen die nog nooit een wedstrijd heeft gereden en zij kunnen dan dus mooi hun debuut maken. Als je wilt rijden moet je voor zaterdag 12 oktober 12.00 uur even een mailtje sturen naar: wedstrijdcoordinator@stcderijnstreek.nl.                    

In het avondprogramma is zaterdagavond de 19e de start van de baancompetitie voor Masters. Zij rijden een 500 en 1500 meter. Op die avond kunnen A-junioren in klasse 2 en 3 en B-junioren in klasse 2,3 en 4 een 3000 meter rijden. Zondagavond de 20e is er een wedstrijd voor de A-junioren in klasse 4 en 5. Zij kunnen kiezen uit een 500 en 1000 meter of alleen een 3000 meter. Er is dan ook een 1500 meter voor C-junoren klasse 3. Die 2 avonden wordt er door mensen van De Rijnstreek gejureerd, dus het zou leuk zijn als er massaal wordt ingeschreven voor deze wedstrijden.  

Wout Speksnijder 


Komend weekeinde de eerste wedstrijden! (30 september 2013)

Hallo allemaal,  


Voor de wedstrijden van komend weekend is door jong en oud ingeschreven. Helaas niet door wat daar tussenin zit. Het gevolg van dit laatste is dat ikzelf zaterdagavond als enige Rijnstreker het spits ga afbijten met een 3000 meter. Zondagmorgen is er meer animo. Er komen dan 2 pupillen en 4 C-junioren aan de start. De pupillen Swen Kleijbeuker en Daan Spruit rijden een 500 en 700 meter. Dat doet ook C-junior Niek Leliveld. Van de andere C-junioren rijden Tren Drexhage en Bart Valentijn een 100, 300 en 500 meter en Stork Drexhage een 500 en 1000 meter. 
 
Het weekend daarna wordt er een begin gemaakt met de diverse baancompetities langebaan die dit jaar op De Uithof worden gehouden. Alle bijzonderheden over deze competities kun je vinden op het langebaangedeelte van de gewestelijke site onder “Wedstrijden”. http://www.knsbgewestzh.nl/langebaan/

Zondagmorgen 13 oktober is de aftrap van die competitie voor de pupillen in klasse 1 t/m 4. Zij rijden een 300 en 500 meter.
Zaterdagavond 12 oktober is er voor de C-junioren in klasse 2 een 1500 meter. Die telt nog niet mee voor de competitie. Dat geldt wel voor de 500 en 1500 meter die die avond kunnen worden gereden door alle A-junioren en (Neo-)senioren.
Zondagavond de 13e is het dan de beurt aan alle B-junioren. Zij rijden eveneens een 500 en 1500 meter.
 
De pupillen en C-junioren die willen rijden, kunnen zich tot a.s. zaterdag 12 uur bij mij opgeven. De rest kan zichzelf rechtstreeks inschrijven op de gewestelijke site.  
 
Allen die zondagmorgen rijden succes gewenst.
 
Wout
 


Ook de wedstrijden gaan beginnen! (25 september 2013)

Wedstrijd 2Aanstaande zaterdag gaat de ijsbaan in Den Haag open en het weekend daarna zijn meteen al de eerste wedstrijden. In voorgaande jaren kregen alleen de wedstrijdrijders van STC De Rijnstreek berichten van de wedstrijdcoordinator. Dit jaar worden de berichten verzonden naar alle leden van de vereniging en zullen we op de website de berichten publiceren. In dit stuk wordt een en ander uitgelegd ten aanzien van de wedstrijden en worden de eerste wedstrijden aangekondigd.

Om alle leden op de hoogte te houden van het wel en wee van de wedstrijdrijders hebben we ervoor gekozen om de mail breder te delen. Ook is publiciteit voor STC de Rijnstreek belangrijk en worden de artikelen op de website geplaatst.

Debuterende wedstrijdrijders: De debuterende wedstrijdrijders zitten allemaal in klasse 5, de rest kan op de inmiddels op de website geplaatste klassenindeling zien in welke klasse zij dit jaar aan het nieuwe seizoen beginnen. Dit kan een andere zijn dan waarmee zij vorig jaar zijn geëindigd en dat komt dan doordat ze nu in een andere categorie zitten (b.v. iemand die vorig jaar A-pupil was en nu C-junior is), waarvoor nu eenmaal andere, scherpere limieten gelden. Op die klassenindeling staan sommigen als klasse 6 ingedeeld. Klasse 6 is echter inmiddels opgeheven en zij zitten nu in klasse 5 en zijn dus eigenlijk al gepromoveerd nog voordat ze ook maar 1 stap op het ijs hebben gezet.    

De eerste wedstrijden al op 5 oktober! De aftrap van het nieuwe wedstrijdseizoen is op zaterdagavond 5 oktober. Vanaf de B-junioren kan iedereen die in klasse 2, 3 of 4 zit aan de bak. De B- en A-junioren rijden een 500 en 1000 meter en de Neosenioren, Senioren en en Masters kunnen kiezen tussen een 500 + 1000 meter of alleen een 3000 meter. Zij mogen zichzelf inschrijven op de gewestelijke site (www.knsbgewestzh.nl), daar klikken op “Inschrijven Langebaan” en de rest wijst zich vanzelf. Doe dat wel tijdig!

Op zondagmorgen 6 oktober is het de beurt aan een aantal Pupillen- en C-juniorenklassen. De pupillen van klasse 1 en 2 en de C-junioren van klasse 4 beginnen hun seizoen met een 500 en 700 meter. Voor de C-junioren klasse 2 staat er een 500 en 1000 meter op het programma en voor de de C-junioren klasse 3 een 100, 300 en 500 meter.  Voor de pupillen en de C-junioren gaat de inschrijving via de wedstrijdcoordinator (wedstrijdcoordinator@stcderijnstreek.nl). Zij kunnen zich voor deze wedstrijden opgeven tot uiterlijk zaterdag 28 september 12.00 uur.

Categorie-indeling: Wedstrijdrijders worden door de KNSB op grond van hun leeftijd ingedeeld in categorieën.  Dat begint met Pupillen voor de jongsten en eindigt met Masters voor de oudsten.    Binnen deze categorieën is er ook weer een onderscheid in leeftijd. Bij de Pupillen begint het  bij Pupillen F, een jaar later is men dan E en het eindigt bij Pupillen A. Een meisje dat pupil A is wordt binnen de KNSB-systemen aangeduid met DPA en een jongen met HPA.   Na de Pupillen A krijg je de Junioren C. Dat ben je 2 jaar. Als eerstejaars word je dan aangeduid met DC1 of HC1 en als tweedejaars met DC2 of HC2. Vervolgens gaat het op dezelfde manier verder met Junioren B en A, daarna met Neo-senioren, Senioren en als je 40 bent wordt je Master.

Klassenindeling: Voor de wedstrijden op De Uithof wordt er in bovengenoemde categorieën nog een onderscheid gemaakt op basis van snelheid.  Als je nog nooit een wedstrijd hebt gereden op De Uithof kom je in klasse 5. Een pupil wordt dan aangeduid als Pup 5 (er wordt hier geen onderscheid gemaakt tussen A, B, C etc.) en een C-junior als C5. Je blijf in klasse 5 tot je de limiettijd hebt gereden voor een hogere klasse. Op de gewestelijke site (www:knsbgewestzh.nl) kun je zien wat de limiettijden zijn. Je klikt op die site op “Langebaan”  en vervolgens op “Wedstrijden”. Daar kun je ook zien of je gepromoveerd bent naar een hogere klasse.

De wedstrijden: Op de hierboven genoemde website staat ook het wedstrijdprogramma. Pupillen en C-Junioren rijden hun wedstrijden op zondagmorgen van  7  uur tot kwart voor 10. De overige categorieën rijden op zaterdagavond van 8 uur tot 11 uur of op zondagavond van 8 tot 10 uur.

Wedstrijd 3

Inschrijven:  Voor de pupillen en de C-junioren gaat de inschrijving via de wedstrijdcoordinator wedstrijdcoordinator@stcderijnstreek.nl. De overige categorieën kunnen zich zelf inschrijven op de gewestelijke site.  Enkele dagen voor de wedstrijddag wordt er op de gewestelijke site een voorlopige startlijst geplaatst. Die kun je bereiken door op die site te klikken op de button “Inschrijven Langebaan”. Daar wordt na de wedstrijd ook de uitslag gepubliceerd. Hou er wel rekening mee dat de op de site geplaatste startlijst slechts een voorlopige is. Door afmeldingen kan deze wijzigen.

De definitieve startlijst wordt voor aanvang van de wedstrijd opgehangen op het publicatiebord bij de kleedkamers. Daarop wordt ook aangegeven wat de kleur is van het wedstrijdbandje dat je moet dragen. Dat kan rood, wit, geel of blauw zijn. Bij de wedstrijden die je op tv ziet, zie je dat er alleen met wit en rood wordt gewerkt. Bij onze wedstrijden komt daar geel en blauw bij. Dat komt door de kwartetstart waarbij steeds 2 paren tegelijk in de baan zijn die kort na elkaar worden weggeschoten. Door deze kleuren kan de wedstrijdjury de rijders beter uit elkaar houden. Wit en geel (de lichte kleuren) zijn voor de rijders die in de binnenbaan starten en rood en blauw (de donkere kleuren) zijn voor de buitenbaan. Voor deze bandjes moet je zelf zorgen. Ze zijn te koop bij Jan van der Hoorn in Ter Aar en ook bij Schaatsshop Ooms op De Uithof.

Zorg bij wedstrijden altijd voor goed geslepen schaatsen! Het ijs is dan altijd wat gladder dan anders. Als je je hebt opgeven en je onverhoopt om een of andere reden niet kunt, moet je je zo snel mogelijk afmelden. Dat kan per email op wedstrijdcoordinator@stcderijnstreek.nl  of, als de voorlopige startlijst is gepubliceerd,  op de daarop aangegeven wijze.

 


 

 

 

 

 

 


 

Klasseindeling 2012

Wed.nr.

   

Naam

   

Cat.

   

Klasse

   

500

   

1000

   

1500

DH16028   Wout Speksnijder   HMF   3   49:80   1:37.65   2:28.70
DH16112   Benjamin van Dolder   HNI   4   45:41   1:30.75   2:19.32
DH16121   Wendy Breedijk   DNI   4   51:30   1:44:73   2:37.75
post

Trainingstijden

Trainingstijden schaatsseizoen 2017-2018

Jeugd Leiden

 • De jongste jeugd (6-12 jaar) traint op de zaterdag van begin oktober tot en met maart (ongeveer 26 keer) op schaatsbaan in Leiden
  Trainingstijd: Voor de Kerst van  16;30 – 17:30 uur en na de Kerst van 17:45-18:45 uur.
 • Naast de reguliere training is er de mogelijheid om aanvullend op maandag- of dinsdagavond (afhankelijk van leeftijd of niveau) te trainen in Leiden.
  Trainingstijd maandag: 19:00 – 20:00 uur.
  Trainingstijd dinsdag: 17:45 – 18:45 uur 

Jeugd Den Haag

 • De jeugd (13-18 jaar) traint op de vrijdagavond van begin oktober tot en met eind maart (22 keer) op de schaatsbaan in Den Haag
  Trainingstijd: 18:30-19:45.
  Verzamelen om 17:15 uur bij de Gamma in Alphen aan den Rijn, vertrek is stipt om 17:30 uur  en rond 20:30 is iedereen weer terug. in Alphen aan den Rijn.
  Er wordt een carpoolschema gemaakt voor het rijden naar Den Haag. 
 • Wedstrijdrijdende jeugd kan naast de vrijdagavond ook aanvullend op dinsdagavond trainen.
  Trainingstijden: 18:30-19:45.
  Voor deze (wat kleinere) groep wordt eveneens een carpoolschema gemaakt.
  .

Volwassenen

 • Volwassenen trainen op maandagavond van begin oktober tot en met eind maart (minimaal 22 keer) op de schaatsbaan in Den Haag
  Trainingstijd: 21:15 – 22:30 uur.
  De volwassenen carpoolen over het algemeen met elkaar. Onderling worden hier afspraken over gemaakt.

 

Zomertraining 2018 

  Wat Waar Voor wie
Maandag      
18:30-19:30 Droogtraining Avanti  Jongste jeugd, tot 13 jaar – alle niveaus
19:30-20:30 Droogtraining Avanti Jeugd vanaf 13 jaar – alle niveaus
20:00-21:00 Inline skaten Avanti Volwassenen – duurtraining
       
Woensdag      
18:30-19:30 Inline skaten Avanti Jongste jeugd, tot 13 jaar – alle niveaus
19:00-20:00 Inline skaten Avanti Jongste jeugd, hoogste niveau / wedstrijdrijders
20:00-21:00 Inline skaten Avanti Jeugd vanaf 13 jaar, Volwassenen en De Sportvrouw
      alle niveaus 
Donderdag      
19:30-20:30  Droogtraining Avanti Volwassenen
       
Zaterdag      
16:00-17:00 Inline skaten Avanti Jeugd tot 13 jaar – alle niveaus
       
Zondag      
09:00-12:00 Fietsen Avanti  

Alle jeugd en geinteresseerde volwassenen
– alle niveaus

 

Maandagavond 2013-11-04

 

 

 

 

 

 

 

 

    Maandagavond – senioren op De Uithof